De wethouders in Rotterdam en Amsterdam maken zich grote zorgen over de positie van flexwerkers in deze coronacrisis. Zo is het aantal aanvragen voor een reguliere bijstandsuitkering in Amsterdam vier keer hoger dan normaal en in Rotterdam is in één week tijd sprake van bijna een verdrievoudiging.

De Rotterdamse wethouder voor Werk en Inkomen Richard Moti vindt dat de tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten ook zou moeten gelden voor flexwerkers die vanwege de coronacrisis massaal worden ontslagen. Op deze regeling kunnen ondernemers in de huidige crisistijd een beroep doen. “Veel flexwerkers hebben geen recht op een WW-uitkering omdat ze vaak geen aansluitend werk hebben gehad”, aldus Moti. “Zij moeten daarom noodgedwongen een beroep doen op de bijstand. Ik wil minister Koolmees oproepen om de NOW-regeling niet alleen beschikbaar te stellen voor bedrijven maar ook voor deze werknemers die inmiddels al ontslagen zijn.”

Moti voorziet dat veel reguliere bijstandsaanvragen van flexwerkers zullen worden afgewezen omdat ze vermogen of partnerinkomen hebben. “Dat betekent dat zij buiten de boot dreigen te vallen, terwijl hun inkomensverlies groot is. Om dat te voorkomen is het cruciaal en rechtvaardig dat ook deze groep mensen toegang krijgt tot dit noodpakket”, aldus Moti. Volgens hem zijn er op dit moment circa 2 miljoen flexwerkers, los van de 1 miljoen zzp’ers.

“Het is glashelder dat we iets moeten doen voor deze mensen”, zegt ook de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). Het liefst had de GroenLinks-wethouder een ontslagverbod gezien. Het beschikbaar maken van de NOW-regeling voor deze groep, zoals Rotterdam bepleit, ziet Groot Wassink niet als een oplossing. Hij denkt eerder aan het versoepelen van de Participatiewet. “Door bijvoorbeeld de partner- en vermogenstoets tijdelijk buiten werking te stellen als iemand kan aantonen dat hij is ontslagen vanwege de coronacrisis.”