Onder mensen die zijn aangewezen op de wijkverpleging is groeiende onrust over het verminderen van de zorg als gevolg van de corona-uitbraak. Organisaties die opkomen voor patiënten, ouderen en mantelzorgers krijgen signalen “dat er eenzijdig, zonder goed overleg met de cliënt en betrokken mantelzorgers, besloten wordt om zorg te verminderen”, schrijven ze ongerust aan de Tweede Kamer.

“Goede communicatie en informatieoverdracht over de benodigde zorg ontbreken”, stellen Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Alzheimer Nederland, Ieder(in) en MantelzorgNL. De organisaties willen dat “alles op alles” wordt gezet om iedereen zo veel mogelijk zorg te blijven geven. Ze pleiten ervoor om gebruikers van wijkverpleging minimaal één contactmoment per week te laten behouden.

De organisaties wijzen erop dat veel zorg niet digitaal op afstand kan worden verleend. “Persoonlijke verzorging of bijvoorbeeld wondverzorging kunnen alleen in fysieke aanwezigheid.”

Er zijn ook zorgen over een gebrek aan beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers en veiligheidsbrillen. Zowel zorgverleners als mantelzorgers en vrijwilligers moeten daarvan worden voorzien, vinden de organisaties. “Nu kunnen deze vrijwilligers niet achter de voordeur komen. Wanneer ook zij persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken, levert dit een enorm potentieel op voor mensen die afhankelijk zijn van zorg thuis.”

Brancheorganisatie ActiZ liet onlangs weten dat de thuiszorg het zeer druk heeft doordat steeds meer ouderen met corona thuis worden verzorgd. Ramen lappen en ander niet-essentieel werk is er nu sowieso niet bij. Bovendien “is het van belang om het aantal bewegingen en contactmomenten van thuiszorgmedewerkers die zieke ouderen verzorgen, zoveel mogelijk te beperken om de kans op besmetting en de verdere verspreiding van het virus te verminderen”, aldus ActiZ.