Het kabinet gaat op voorstel van het SER Jongerenplatform, een ‘generatietoets’ invoeren bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Op een aantal dossiers wordt de komende tijd met de toets geëxperimenteerd.

Samenwerking
Het kabinet gaat over de uitwerking van de ‘generatietoets’ verder in gesprek met relevante jongerenorganisaties, de planbureaus, de Raad van State en de Sociaal Economische Raad. Over het verdere verloop en de uitkomsten van deze gesprekken geeft minister Raymond Knops later dit jaar, namens het kabinet, terugkoppeling.

Relevante dossiers
Het invoeren van de generatietoets is een reactie van het kabinet op een belangrijk signaal van het SER Jongerenplatform. Zij stellen dat een aantal beleidsbesluiten tot een negatief effect hebben geleid voor jongeren. De dossiers waarop men in eerste instantie gaat experimententeren met de toets zijn onder andere: toegankelijkheid van het onderwijs, de start op de arbeidsmarkt, betaalbare woonruimte en de mogelijkheid om een gezin te starten.

Minister Koolmees: “Het is goed dat de jongeren van de SER hun zorgen hebben gedeeld over de stapeling van problematiek bij één generatie, namelijk de jongeren. Gelukkig is het kabinet al goed op weg om die zorgen aan te pakken. Maar we zijn er nog niet. Daarom vinden we het heel belangrijk om de kritische blik van jongeren structureel te betrekken bij ons werk. Ik ben blij dat het SER Jongerenplatform bereid is om ons in de toekomst van advies te blijven voorzien.”