“Armoede daalt verder in 2017” kopte het SCP onlangs naar aanleiding van hun publicatie Armoede in kaart. Toch profiteert een relatief grote groep mensen onvoldoende van de economische groei en worstelt nog steeds om het hoofd boven water te houden. In de factsheet Armoede en Schulden 2019 van de G40 themagroep Armoede en Schulden en Platform31 krijgen gemeenten inzicht in hun belangrijkste opgaven en concrete oplossingen om hier adequaat mee om te gaan.