Hoe help je jongeren en jong volwassenen met problematische schulden? Wat voor begeleiding stelt hen in staat om (financieel) zelfredzaam te worden? Hoe organiseer je als (gemeente) organisatie maatwerk met aandacht voor onderliggende hulpvragen? Welke nieuwe wet- en regelgeving is hiervoor nodig?

Werkconferentie ‘Een nieuwe toekomst voor jongeren met schulden’ (23 maart, Haarlem)

Deze vragen staan centraal op de werkconferentie ‘Een nieuwe toekomst voor jongeren met schulden’ georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeente Haarlem. Het programma bestaat uit een plenair onderdeel waar bewindspersonen, wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundige jongeren de problematiek in kaart brengen, uitdiepen en de randvoorwaarden voor maatwerk formuleren.

Bijdragen

• hoge vertegenwoordiging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Daan Hoefsmit, Programmadirecteur ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• ervaringsdeskundige jongeren
• projectleiders gemeenten Amsterdam, Den Haag, Drechtsteden, Utrecht
en Haarlem

Workshops

Aansluitend is er een interactief workshopprogramma, gegeven door professionals en vrijwilligers die zich dagelijks bezighouden met het begeleiden van jongeren en jonge volwassenen met schulden.
Aan bod komen
• Taboedoorbrekende communicatie en het bereiken van de doelgroep
• Ketenaanpak, samenwerking tussen afdelingen en organisaties
• Stress-sensitief handelen en individuele coaching van jongeren
• (Vroeg)signalering van hulpvragen en doorverwijzing
• Groepsbijeenkomsten organiseren en begeleiden
• Voorlichting, laagdrempelige hulpverlening en inzet van ervaringsdeskundigen
• Financiële vaardigheden trainen, budgetcoaching
• Gebruik van digitale tools
• Budgetbeheer en tegenprestaties vragen aan jongeren
• Monitoring en evaluatie van methodieken en interventies

Meer informatie

De bijeenkomst vindt op 23 maart plaats tussen 12.00 en 16.30 in de Philharmonie te Haarlem.