Mensen die aan de randen van Nederland wonen, hebben door de bank genomen een kleinere kans dat ze werk vinden en behouden. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport.

Voor het rapport werd gekeken naar de kans dat starters op de arbeidsmarkt en voormalige werklozen gedurende hun loopbaan verzekerd zijn van werk. In Limburg, Zeeland en het oosten en noorden van Nederland ligt die kans 4 procent lager dan voor werknemers met vergelijkbare persoonlijke kenmerken in andere delen van het land.

Doordat de economische groei per regio verschilt, is ook de vraag naar personeel niet overal even hoog. Dat heeft ook gevolgen voor het houden van je baan. Waar de arbeidsmarkt krapper is, hebben werknemers namelijk een betere onderhandelingspositie om een vast contract binnen te halen.

Overigens zijn bepaalde persoonlijke kenmerken volgens het PBL veel meer van invloed op je werkzekerheid. Zo vergroten mensen met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs hun kans op behoud van werk aanzienlijk. Daarentegen hebben starters met een niet-westerse migratieachtergrond minder kans op het vinden en houden van werk.