De gemeente Amsterdam test dit najaar twee nieuwe maatregelen om mensen met schulden eerder te kunnen helpen. De zogeheten pauzeknop en de renteloze sociale lening moeten voorkomen dat mensen diep in de schulden raken, en ervoor zorgen dat de stad efficiëntere schuldhulp kan bieden.

De pauzeknop stopt oplopende kosten en boetes op het moment dat een Amsterdammer de stap zet naar de schuldhulpverlening. De schuld loopt daardoor niet op, zoals nu wel vaak het geval is. Zo ontstaat er een adempauze om orde op zake te stellen en te werken aan een oplossing. De openstaande vordering wordt na de pauzeknop betaald, of gaat mee in een schuldregeling.

De ‘knop’ is bedoeld voor mensen die door schulden of een inkomenssituatie een vordering niet kunnen betalen, en wanneer er ook geen uitzicht is om dat op korte termijn te kunnen. Het is de bedoeling dat de knop ook landelijk wordt uitgerold. Wethouder Marjolein Moorman, die armoede en schuldhulpverlening in haar portefeuille heeft, is daarover in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De hoofdstad experimenteert eind dit jaar ook met een renteloze sociale lening, bedoeld voor het afkopen van kleine schulden die niet in aanmerking komen voor een saneringskrediet. Het gaat om schulden tot 5000 euro. De sociale lening bij de Kredietbank moet in drie jaar worden terugbetaald, zonder rente. Het doel van de proef is om mensen te verleiden sneller hulp te zoeken en te onderzoeken of mensen met kleine schulden hierdoor eerder worden bereikt. Daardoor kan duurdere hulpverlening worden voorkomen.

In juli maakte de gemeente al bekend 1,2 miljoen euro extra te steken in het zo vroeg mogelijk signaleren van financiële problemen van Amsterdammers als gevolg van de coronacrisis. Ook heeft de hoofdstad tijdelijk de capaciteit voor schuldhulp verdubbeld, omdat er de komende maanden een groei van het aantal zelfstandigen met schulden wordt verwacht.