Mensen die een schuld aflossen, krijgen recht op een adempauze van twee maanden per jaar. Dat wil de Tweede Kamer. Het geeft mensen met schulden net wat meer lucht.

Een meerderheid steunde het voorstel van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA. Het gaat om een in de wet vastgelegde aflossingspauze voor mensen die hulp krijgen bij het afbouwen van hun schulden, dus in een zogenoemd schuldhulptraject zitten.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg denkt bijvoorbeeld aan het overslaan van een aflossing in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand december. In Zweden zouden er met de pauze al goede ervaringen zijn opgedaan.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) noemde het idee sympathiek, maar is er wel op tegen. Betrokkenen kunnen zo’n pauze nu zelf al regelen. Daarnaast vreest ze dat mensen door de onderbrekingen nog langer met schulden kampen. Het verlengt de periode van aflossing.

Ondanks afkeurende reacties van het kabinet, zet de Kamer ook andere plannen door in de strijd tegen schulden en armoede. Zo moeten schuldeisers worden gedwongen om sneller te reageren op een voorstel voor een schikking. Een Kamermeerderheid wil een wettelijke termijn. Nu reageren sommige schuldeisers heel traag of niet, waardoor de schuldhulpregeling onnodig opzettelijk wordt vertraagd en de schuld verder kan groeien.

Het is het parlement verder een doorn in het oog dat mensen met schulden nog steeds uit hun huis worden gezet. Het is duur, schadelijk en nutteloos en moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vinden onder meer regeringspartij CDA en oppositiepartij DENK.

Iedereen moet nog een “laatste kans” krijgen. Mensen waarbij het dwangbevel voor uitzetting al op de deurmat ligt, moeten worden bewogen alsnog mee te werken aan een schuldregeling. “Om te voorkomen dat ze morgen of overmorgen hun huis uit moeten”, aldus René Peters (CDA).