Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van flexwerkers en uitzendkrachten voor de zogeheten TOFA-regeling. Eind juni stond het aantal aanvragen voor de coronasubsidie op 11.500.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om een eenmalig bedrag van 1650 euro en daarvoor moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de flexibele werknemers in februari minimaal 400 euro hebben verdiend en in april zeker de helft van hun inkomsten hebben verloren. Ze krijgen geen geld als ze in maart, april of mei een beroep hebben gedaan op WW, bijstand of een andere regeling.

Omdat de verwachting is dat meer mensen gebruik kunnen maken van de TOFA is eerder besloten de aanvraagperiode twee weken langer open te stellen dan gepland. De regeling kan tot 26 juli worden aangevraagd.