Schulinck In-Spect stelt u als gemeente in staat om meer te doen met uw data, werkprocessen en de samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau, om zo gerichter en effectiever fraude op te sporen. Hiermee voorkomt u de opvolging van willekeurige aanwijzingen en bespaart u tijd.

Onder Schulinck In-Spect vallen vier producten:

Schulinck In-Spect Data
Schulinck In-Spect Data is een nieuwe vorm van werken en dé manier om fraude effectiever te bestrijden. Door het analyseren van uw data en het digitaal implementeren van de verkregen inzichten in uw werkprocessen, kunt u gerichter sturen en betere beslissingen nemen. Hierdoor spoort u fraude sneller op en kunt u deze effectiever bestrijden. Lees meer

Schulinck In-Spect Fraude
Schulinck In-Spect Fraude ondersteunt preventiemedewerkers en sociaal rechercheurs bij de uitvoering van hun taken. Zij kunnen tips of signalen ontvangen welke zij omzetten in een zaak. Lees meer

Schulinck In-Spect Herberekenen
Waar uitkeringen worden verstrekt, wordt ook herberekend. Herberekenen is noodzakelijk als er gefraudeerd is of omdat om een andere reden de uitkering foutief is verstrekt. Met Schulinck In-Spect Herberekenen is het mogelijk om een netto en bruto herberekening uit te voeren voor de Participatiewet. Lees meer

Schulinck In-Spect Signaal
Het Inlichtingenbureau levert samenloopsignalen in het kader van rechtmatigheid. Samenloop is aan de orde wanneer iemand én een uitkering én een ander inkomen of vermogen ontvangt. Het zijn triggers voor een gemeente om nader onderzoek te verrichten naar de situatie van de bijstandsgerechtigde. Lees meer