U bent dagelijks bezig met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vaak zonder precies op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die deze wet u, in combinatie met uw gemeentelijk beleid, biedt. En vaak zonder de kaders die al in de rechtspraak duidelijk zijn geworden te kennen!

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Mevr. P. Eickmans – van der Poel
Bestemd voor

Deze cursus is vooral gericht op:

 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep

De cursus is ook interessant voor schuldhulpverleners die hun juridische kennis willen uitbreiden en/of verdiepen.

In deze cursus wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op verdiepende wijze behandeld. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de rol van de Algemene wet bestuursrecht. Ook raakvlakken met andere wetten, actualiteiten en rechtspraak komen aan de orde.
Tijdens deze interactieve en verdiepende trainingsdag passeren de volgende onderwerpen de revue:

 • de kaderwet ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’
 • de relatie met het beleidsplan en de gemeentelijke beleidsregels
 • mogelijkheden en beperkingen van gemeentelijke beleidsvrijheid
 • de aanvraagprocedure
 • het afgeven van een beschikking
 • recidive, fraude en andere weigeringsgronden
 • beëindigingsgronden en actuele rechtspraak
 • op te leggen verplichtingen
 • samenloop met andere wetten, zoals de Wsnp, Fraudewet, Participatiewet en het BW (onderwerp beschermingsbewind)
 • ontwikkelingen binnen het vakgebied schuldhulpverlening

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van casuïstiek uit de praktijk, zodat u een concreet beeld krijgt. Ook behandelen wij uiteraard alle relevante actuele rechtspraak binnen het vakgebied schuldhulpverlening.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Het dagprogramma is als volgt opgebouwd:

Ochtend:
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: wat moet je regelen, wat is je beleidsruimte en wat zijn je beperkingen?
 • de aanvraagprocedure: wie kan aanvragen, wanneer is sprake van een aanvraag, welke termijnen gelden?
 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden 
Middag:
 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden (vervolg)
 • beëindigingsgronden, o.a. nieuwe schulden, niet meewerken en niet voldoen aan de inlichtingenplicht: kaders op grond van actuele rechtspraak
 • verplichtingen op grond van de Wgs: wat kun je opleggen en hoe? Voorbeelden uit de praktijk
 • raakvlakken met andere wetten, zoals de Wsnp,  Fraudewet, Participatiewet. Ook het onderwerp beschermingsbewind komt aan de orde.
 • actualiteiten binnen het vakgebied schuldhulpverlening
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

 • Na het volgen van deze cursus heeft u een verdiepte kennis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • De (on)mogelijkheden van uw gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening zijn u helder.
 • U weet binnen welke juridische kaders de schuldhulpverlening moet worden uitgevoerd zodat u hier niet pas in een procedure tegen aanloopt.
 • U weet wanneer u een beschikking schuldhulpverlening moet afgeven en aan welke eisen deze moet voldoen. 
 • U bent zich bewust van het snijvlak met andere relevante wetten, en weet waneer u deze optimaal kunt inzetten.
 • U bent op de hoogte van de actualiteit en relevante rechtspraak binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Mevr. P. Eickmans – van der Poel

Patricia Eickmans-van der Poel is eindredacteur schuldhulpverlening bij Schulinck. Zij is onder andere eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van de kennisbank Grip op Schuldhulpverlening en de bijbehorende juridische helpdesk. Daarnaast schrijft zij artikelen, opiniestukken en annotaties. Juridische teksten bereikbaar en toegankelijk maken voor klanten is haar uitdaging.

Patricia verzorgt daarnaast verschillende opleidingen op het gebied van schuldhulpverlening. Ook ondersteunt zij gemeenten bij het ontwikkelen van hun beleid schuldhulpverlening.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.