Het komt vaak voor dat een vreemdeling zich meldt voor een bijstandsuitkering. Voor de uitvoering van de Participatiewet is het daarom noodzakelijk om enige kennis te hebben van het vreemdelingenrecht en het recht op bijstand van een vreemdeling. Deze problematiek komt in deze cursus aan bod.
*

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Dhr. F. Schulmer
Bestemd voor

Klantmanagers/Casemangers
Kwaliteitsmedewerkers
Medewerkers bezwaar en beroep
Leden van de bezwaarschriftencommissies

De opleiding is nadrukkelijk bestemd voor gemeenteprofessionals.

Tijdens deze dag zullen wij de volgende onderwerpen behandelen:

 • het vreemdelingenrecht in het kort o.a. asiel en regulier
 • de gemeenschapsonderdanen
 • de niet-gemeenschapsonderdanen/derdelanders
 • gevolgen intrekken verblijfsvergunning
 • veel gestelde vragen

*

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma
In deze cursus komt aan bod:
 • kort de beschrijving van het vreemdelingenrecht
          - het verschil tussen asiel en regulier
          - de vreemdelingenprocedure
 • recht op bijstand algemeen vreemdelingen
         - voorwaarden
         - kring de rechthebbende
         - koppelingsbeginsel
 • recht op bijstand gemeenschapsonderdanen
          - de verschillende gemeenschapsonderdanen
          - de voorwaarden
          - de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en de Europese rechter
 • recht op bijstand niet-gemeenschapsonderdanen
          - derdelanders
          - de voorwaarden
 • vraagstukken uit de praktijk
         - specifieke situaties zoals het intrekken van een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht bij de intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht.

Tijdens deze dag zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over de Wet taaleis.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
*
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus bent op hoogte van:

 • het vreemdelingenrecht in het kort,
 • recht op bijstand gemeenschapsonderdanen / gemeenschapsonderdanen / niet-gemeenschapsonderdanen,
 • specifieke situaties zoals het intrekken van een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht bij de intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht.

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl.

Dhr. F. Schulmer

Frank Schulmer is juridisch medewerker bij de Centrale Raad van Beroep. Hiervoor heeft hij gewerkt bij Schulinck, rechtbank Limburg en rechtbank Den Haag. Frank houdt zich met name bezig met de Participatiewet, Wmo en bezwaar- en beroepzaken.

Voorts publiceert hij regelmatig artikelen in de Gemeentestem en RSV. Frank is dol op zijn vak en erg enthousiast. Dit maakt hem tot een leuke docent. In zijn vrije tijd sport en reist Frank graag. Hij studeerde cum laude af aan Maastricht University in de master Nederlands Recht: specialisatie Staats- en bestuursrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.