U bent waarschijnlijk bezig met het opstellen van een omgevingsvisie of u hebt er al één. Als de visie er ligt heeft de samenleving gesproken, hebben experts hun inbreng gehad en zijn er stevige keuzes gemaakt. Heel goed! En dan gaat het er op aankomen:

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Pieter Guis
Bestemd voor
  • Managers Ruimtelijk Beleid / Ruimtelijke Ordening / VTH / Omgevingsdienst
  • Programmamanagers Omgevingswet/Omgevingsvisie
  • Projectleiders Omgevingsvisie
  • Strategisch beleidsadviseurs
  • Business controllers in het ruimtelijk domein

Hoe zorgt u dat de fysieke leefomgeving zich ook daadwerkelijk ontwikkelt in lijn met de visie? Hoe maakt u de visie zichtbaar in uw dagelijkse rol in ruimtelijke ontwikkelingen? En hoe houdt u de samenleving betrokken als de inkt van de omgevingsvisie al lang droog is?
We geven u concrete handvatten, gebruikmakend van het gedachtegoed van ‘Rijker Verantwoorden’. Deze filosofie en aanpak wordt steeds meer toegepast binnen de publieke sector om in lijn met een terugkeer naar ‘de bedoeling’ de leefwereld en wat daar werkelijk tot stand komt centraal te zetten.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

16:30 uur Einde programma

Na de training kunnen deelnemers in de eigen organisatie het voortouw nemen om het dagelijks werk te verbinden aan visie voor de leefomgeving. Deelnemers zijn in staat om:

  • Doelen uit de Omgevingsvisie concreet te vertalen naar (verander)opgaven waar de eigen organisatie of afdeling invloed op heeft en aan bijdraagt.
  • Een sturend, samenhangend overzicht te maken dat richting geeft aan het waarmaken van de omgevingsvisie in de praktijk van alle dag.
  • Richting te geven aan het continue leerproces dat plaatsvindt in de dagelijkse praktijk om de Omgevingsvisie daarmee steeds tastbaarder en steeds meer sturend te laten worden in de uitvoering.
  • Zodanig te laten zien hoe de Omgevingsvisie de dagelijkse praktijk inspireert, dat betrokken partijen getriggerd worden om aan te haken en bij te dragen (actiegroepen, professionele partijen, omwonenden, etc.).
  • Een passende mix van cijfers, letters, beeld en dialoog te bepalen waarmee geloofwaardig kan worden ‘verteld’ hoe het gaat.

Van deelnemers wordt verondersteld dat zij bekend zijn met de opzet en het doel van de omgevingsvisie en met de verbeterdoelen van de omgevingswet.

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 26 01 of cursus@schulinck.nl

Pieter Guis

Pieter is Senior Consultant bij RONT Management Consultant en jarenlang als (interim) manager
werkzaam geweest binnen het ruimtelijk domein en heeft zich volop bezig gehouden met de voorbereiding van teams van gemeenteambtenaren op de komst van de Omgevingswet. Als adviseur en trainer begeleidt hij organisaties in het verbinden van strategie, visie en uitvoering. Door vandaag een stap te zetten in de goede richting. En door niet terug te schrikken als het even tegen zit, maar daarvan te leren, bij te sturen en door te zetten.

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.