Het kabinet wil al in deze kabinetsperiode ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Maar dit tempo moet daarna snel omhoog tot wel 200.000 aardgasvrij woningen per jaar. Uiteindelijk moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij worden. In het Ontwerp Klimaatakkoord staat aangegeven dat gemeenten een regierol vervullen om invulling te geven aan de aardgasvrij-doelstelling. Hoe kan een gemeente omgevingsrechtelijke sturing geven aan de energietransitie op lokaal niveau? Welke samenhang is er met het energierecht (Gaswet, Elektriciteitswet, Warmtewet en Mijnbouwwet)?

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Durk Groenveld
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers duurzaamheid binnen gemeenten en provincies
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte binnen gemeenten en provincies
 • Juridisch medewerkers milieu/ruimtelijke ordening en grondzaken/vastgoed binnen gemeenten en provincies

Om invulling te geven aan de lokale energietransitie moeten gemeenten ook in juridisch opzicht schaken op meerdere borden. Dit vereist naast kennis van de juridische mogelijkheden van het omgevingsrecht ook toereikende kennis van het energierecht. Deze kennis kan de regierol van de gemeente voor de invulling van de lokale energietransitie versterken.

In deze cursus komt aan bod:

 • Klimaatakkoord en de lokale regierol van gemeenten
 • Beleidsinstrumentarium Regionale Energiestrategie (RES) en warmtetransitie in verband met doelstellingen ‘vangaslos’
 • Overzicht relevante wetgevingsontwikkelingen omgevingsrecht en energierecht
 • Verdieping knelpunten en mogelijkheden toepassing huidige omgevingsrecht (in samenhang met het energierecht: Gaswet, Elektriciteitswet, Warmtewet en Mijnbouwwet). Inclusief behandeling relevante jurisprudentie.
 • Verdieping mogelijkheden toepassing instrumenten Omgevingswet (in samenhang met het energierecht)
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur
Aanvang programma

Ochtend:
 • Overzicht beleidsontwikkelingen vanuit juridisch perspectief
          - Energieakkoord voor duurzame energie
          - Klimaatakkoord
          - Programma Regionale Energiestrategie
          - Programma Aardgasvrije wijken

 • Overzicht energierecht in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij.
          - Elektriciteitswet 1998
          - Gaswet
          - Warmtewet
          - Mijnbouwwet

Middag:
 • Huidige omgevingsrecht: mogelijkheden en knelpunten in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij (in samenhang met energierecht)
         - Wet ruimtelijke ordening (Wro)
         - Bouwbesluit
         - Crisis- en herstelwet (Chw)

 • Instrumenten Omgevingswet: mogelijkheden en knelpunten in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij (in samenhang met energierecht)
         - Omgevingsvisie
         - Programma
         - Omgevingsplan
         - Projectbesluit

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

Na de opleiding:

 • zijn de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden die het huidige omgevingsrecht biedt om – in samenhang met het energierecht – invulling te geven aan de lokale energietransitie, in het bijzonder de aardgasvrij-doelstelling.
 • hebben de deelnemers inzicht gekregen in de instrumenten van de Omgevingswet, die kunnen bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Met deze kennis kunnen deelnemers tevens andere bij de lokale energietransitie betrokken partijen, zoals bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties, adviseren.

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 2601 of cursus@schulinck.nl

Durk Groenveld

Juridisch adviseur/eigenaar van Woodwater Legal, gespecialiseerd in omgevingsrecht en energierecht.

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.