De training geeft handvatten om in de eigen organisatie een goede dialoog te voeren over politieke sensitiviteit in het ruimtelijk domein. Zodat samenwerking, flexibiliteit en vertrouwen en rechtszekerheid in het lokaal bestuur hand in hand gaan.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Jan Schellevis
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Beleidsmedewerker

Deze training gaat in op de uitdagingen van vandaag en morgen in de moderne leefomgeving.

 • Hoe ziet de politieke arena er nu en straks uit?
 • Hoe gaan we om met andere verhoudingen tussen politiek en bestuur?
 • Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Wat betekenen minder regels maar meer lokale verantwoordelijkheid en afwegingsruimte voor politiek, bestuur, organisatie?
 • Betrokkenheid van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties en draagvlak voor plannen zijn belangrijke elementen. De nieuwe Omgevingswet en het gedachtegoed achter deze wet speelt dan ook een belangrijke rol. Hoe belangrijk is participatie en hoe geven we die vorm?
 • Hoe zorgen we voor een cultuuromslag en hoe gaan we praktisch om met afwegingen op basis van doelen en minder op basis van regels?

U herkent na deze training eerder een sneller de belangen en gevoeligheden en u kunt beter richting geven aan de processen en het maken van afwegingen.

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij:

 • Omgaan met de nieuwe uitdagingen die het gevolg zijn van gedeelde verantwoordelijkheid, grotere flexibiliteit en meer afwegingsruimte.
 • Wat betekent maatwerk en meer snelheid door de Omgevingswet voor bestuur en organisatie?
 • Het organiseren van betrokkenheid en vertrouwen in een nieuwe politiek bestuurlijke context.
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

In de ochtend is de vraag aan de orde wat politiek bestuurlijke sensitiviteit inhoudt en wordt met cases de context tussen beleid, bestuur en organisatie geschetst.
 • Wat is politiek bestuurlijke sensitiviteit?
 • Wanneer is een onderwerp gevoelig?
 • Welke belangen spelen een rol in politieke discussies en besluitvorming
 • Afstand en betrokkenheid van de politicus
 • De arena’s van de bestuurder
 • De regierol van de beleidsadviseur
 • Integriteit
In de middag komen het krachtenveld, de stakeholders en bestuursstijlen aan bod. Aan het eind van de dag vatten de cursisten samen waarmee zij concreet ‘aan de slag’ gaan.
 • Inzetten op vertrouwen van het maatschappelijke krachtenveld
 • Valkuilen en uitdagingen voor de bestuurder
 • Omgaan met bestuursstijlen
 • Wat neem je mee terug naar jouw organisatie?
De bestuurservaring van de docenten zorgt voor een perfecte aansluiting op de praktijk. Twee politiek ervaren docenten garanderen een actieve, adequate en intensieve trainingsdag. De nadruk ligt op het toe kunnen passen van de kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16:30 uur Einde programma

De training geeft inzicht wat politiek bestuurlijke sensitiviteit is en welke onderwerpen in het ruimtelijke domein gevoelig zijn of worden.
U leert de uitdagingen van de bestuurder te karakteriseren en de rollen, posities en belangen van stakeholders te benoemen.

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 2601 of cursus@schulinck.nl

Jan Schellevis

Jan Schellevis is gemeentesecretaris. Hij heeft ervaringen opgedaan bij meerdere gemeenten. Vermeldingswaardig is dat enkele van deze gemeenten zijn gefuseerd in de tijd dat hij daar werkte. Verder is hij ruim 14 jaar raadslid geweest waarvan bijna 3 jaar in de rol van wethouder.
Hij is zelfstandig adviseur voor situaties waar in het wenselijk is om de samenwerking tussen leden van raad/college en ambtelijke beleidsmakers te ontwikkelen. Door zijn ruime ervaring is het voor hem zeer goed mogelijk te adviseren over de wijze waarop professionele, ambtelijke advisering kan worden “vertaald” naar het bestuurlijke/politieke besluitvormingsproces.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 699,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.