Op 29 mei verschenen de langverwachte uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien weten we dat het PAS niet meer als basis voor toestemmingen kan worden gebruikt. Tijdens deze opleiding wordt u volledig bijgepraat over deze uitspraken en leert u welke mogelijkheden er zijn om toch nog gewoon toestemmingen te verkrijgen voor ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

Deze opleiding is alleen beschikbaar als incompany.  Klik hier voor meer informatie.

Niveau Verdieping
Uitvoering dagdeel
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Dhr. R.H.W. Frins
Bestemd voor
 • Juristen overheden en bedrijven
 • Juridisch adviseurs
 • Advocaten

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de gevolgen van de PAS-uitspraken van de ABRvS overzien
 • strategisch beoordelen hoe het beste kan worden omgegaan met situaties waarbij een toename aan stikstofdepositie aan de orde is
 • besluiten zodanig voorbereiden dat aannemelijk is dat deze stand houden bij de rechter
 • onnodige procedurevertraging voorkomen
 • beter essentiële beslissingen nemen
 • de wetenschap koppelen aan de praktijk

 

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee.

09:30 uur Aanvang programma

Doel ochtenddeel: kennisdeling 
 • Bespreking van de PAS-uitspaken van de ABRvS
 • Bespreking van tips & tricks om zo min mogelijk hinder te ondervinden van de huidige impasse
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Pauze

Doel middag: toepassen
We werken aan de hand van integrale fictieve casus. Tijdens de middag is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.
• De casus kunnen dan samen met de andere deelnemers worden geanalyseerd
• Aan de hand van de casus wordt de theorie uit het ochtenddeel vertaald naar de praktijk

De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma.

Deze cursus geeft u:

 • inzicht in de strekking van de PAS-uitspraken van de ABRvS
 • kennis van mogelijkheden om toestemmingen te verkrijgen voor ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg

Dhr. R.H.W. Frins

Mr. Dr. Ralph Frins is senior jurist omgevingsrecht bij de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving / Programmadirectie Omgevingsrecht van het Ministerie van BZK.
Daarnaast is Ralph als research fellow verbonden aan de Radboud Universiteit.

Ralph is expert op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het PAS, twee thema’s waarover hij veelvuldig publiceert en doceert.
Daarnaast brengt hij vaak strategisch advies uit in het kader van ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- per dag.