In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd, Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugd. Daarnaast krijgt u zicht op de raakvlakken en verschillen binnen deze wetgeving.

Niveau Verdieping
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Gertjan Christiaanse, Stef Tils (P-wet)
Bestemd voor
 • Consulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers van een wijkteam

Als professional in het Sociaal Domein krijgt u te maken met veel verschillende en complexe casussen. Om uw werk goed uit te voeren is het belangrijk dat u een basis kennis heeft van de meest dominante wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein:

 • Participatiewet
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet

In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd. Daarnaast krijgt u zicht op de raakvlakken en verschillen binnen deze wetgeving.

De cursus gaat niet in op de methode van integraal werken, maar legt wel de brede juridische basis die nodig is om integraal te kunnen werken.

Deze opleiding wordt door 2 docenten verzorgd. Een docent is goed op de hoogte van de Wmo en de Jeugdwet de andere docent is goed bekend met de Participatiewet.
Met deze aanpak onderstrepen wij het integraal werken in de praktijk. 

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ205771) en levert 13 PE punten op.


09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Dag 1
 • Inleiding
 • Overzicht van de relevante wetten binnen het sociaal domein en hun doelgroepen
Ochtend - Participatiewet

1. Algemene voorwaarden
2. Algemene bijstand
 • doel, hoogte & individualisering
 • leefvormen
 • verplichtingen & sancties
3. Ondersteuning bij de arbeidsinschakeling
 • doelgroep
 • instrumenten
4. Bijzondere bijstand
 
Middag - Wmo 2015
 1. Uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015
 2. Doelgroep in de Wmo 2015
 3. Compensatieplicht
 4. De Wmo 2015 in relatie met andere wetten;
Dag 2 
Ochtend – Jeugdwet
 1. Basisbegrippen Jeugdwet
 2. Taakverdeling en het speelveld van de Jeugdwet
 3. Jeugdhulpplicht
 4. Afbakening met andere wetten
Middag – gegevensuitwisseling
 1. De basisbegrippen van de AVG
 2. Gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein
Middag – casuïstiek
Met behulp van casuïstiek wordt er geoefend om het geleerde in de praktijk toe te passen. Bij deze casussen is aandacht voor een integrale benadering.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze cursus:
 • heeft u een globaal overzicht van de relevante wetten binnen het sociaal domein
 • heeft u basiskennis over de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • heeft u inzicht in de verschillen en raakvlakken binnen de verschillende wetten in het sociaal domein en weet u de juiste actie in te zetten bij multi-problematiek

Gertjan Christiaanse

Gertjan Christiaanse is werkzaam als Beleidsadviseur sociaal domein. Daarnaast geef ik met veel plezier trainingen voor Schulinck over juridische thema’s binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Na mijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit heb ik bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder als:

 • Senior vakredacteur Jeugd en Wmo bij Schulinck
 • Bedrijfsjurist bij een sociale werkvoorziening
 • Senior juridisch medewerker bij de rechtbank Arnhem.

Het geven van trainingen geeft me veel voldoening, omdat het mij de mogelijkheid biedt om kennis over te brengen en zelf ook nieuwe kennis op te doen. Een training is voor mij geslaagd als de cursisten de lesstof kunnen toepassen in hun dagelijks werk én ze een afwisselende en inspirerende trainingsdag hebben gehad.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn gezin en verder sport en lees ik graag.

Stef Tils (P-wet)

Drs. Stef Tils is een expert en praktijkman in het werkveld Sociale Zaken. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Daarnaast is hij in staat zijn inzicht en kennis op een constructieve en beklijvende wijze over te brengen.
 

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boekje De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, handouts van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.