De training gaat over burgerparticipatie in overheidsinitiatieven en overheidsparticipatie in burgerinitiatieven. We gaan in op:

 • het proces;
 • de rollen;
 • verschillende participatievormen en doelen;
 • participatie-instrumenten; en
 • relevante kernwaarden.

Tijdens de training gaat u praktisch aan de slag met een casus uit uw eigen beleidspraktijk.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Elly Straatman
Bestemd voor

Deze training richt zich op overheidsprofessionals die de uitdaging aan willen gaan om het beleidsproces rond een omgevingsvraagstuk op een vernieuwende manier vorm te geven.

Op veel terreinen van beleidsontwikkeling vindt een kanteling plaats. De burgers krijgen, en vragen, steeds vaker een actievere rol in het beleidsproces. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van werken van u als overheidsprofessional. In deze training staat deze andere, meer participatieve en interactieve werkwijze, centraal.

U maakt in de training kennis met een aantal theoretische uitgangspunten, waardoor u bewuste keuzes leert maken voor de aanpak van uw specifieke vraagstuk. U leert wat belangrijk is voor een succesvol proces en hoe u zo’n proces kunt ontwerpen. Daarvoor krijgt u een aantal beproefde werkwijzen en instrumenten aangereikt.

U haalt het meeste rendement uit deze dag als u zelf een omgevingsvraagstuk meeneemt dat u, in interactie met burgers, wilt gaan aanpakken. Het geleerde kunt u dan gedurende de training meteen toepassen. Aan het eind van de dag hebt u de contouren van uw aanpak helder.

NB Dit is geen juridische training.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Start programma: 

Programma-onderdelen:

 • Participatie, een korte historische schets
 • Interactieve beleidsontwikkeling
 • Burgerinitiatieven
 • Vormen en rollen
 • Praktische instrumenten
 • Het voorbereiden van het proces
 • Succes- en faalfactoren en kernwaarden
 • In acht stappen het proces ontwerpen
 • Aan de slag met het meegebrachte vraagstuk
 • Sparren met medecursisten en docent

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16:30 uur Einde programma

Aan het einde van de dag:

 • weet u waarover u duidelijkheid moet hebben voordat u met het ontwerpen van een participatieproces begint;
 • kunt u fasen onderscheiden in het proces en weet u uit welke procesrollen en participatievormen u kunt kiezen;
 • weet u welke instrumenten u kunt hanteren om het proces helder te krijgen voor zowel uzelf, de professional als voor de burger;
 • heeft u kritisch nagedacht over succes- en faalfactoren en relevante kernwaarden; en
 • heeft u een globaal beeld ontwikkeld van het participatieproces rond uw vraagstuk en weet u hoe u dat proces na de training verder uit kunt werken.

Elly Straatman

Elly Straatman is als hoofddocent/onderzoeker verbonden aan hogeschool Saxion. Voor verschillende lectoraten heeft zij onderzoek gedaan naar vraagstukken met betrekking tot beleidsparticipatie. Tevens heeft ze over dit thema gepubliceerd in diverse vaktijdschriften. Zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten bestuurskunde heeft ze onderwijs op het gebied van beleid en communicatie ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast is ze auteur van het boek Stad en Beleid. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief koffie/thee, geheel verzorgde lunch en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- per dag.