In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Nader te bepalen
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Vergunningverlener
 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker fysiek domein

Met name wordt aandacht besteed aan:

 • voor welke situaties deze instrumenten kunnen worden ingezet en welke keuzes er daarbij zijn;
 • de voor- en nadelen van de keuzes voor zowel gebiedsontwikkeling als projectontwikkeling;
 • de samenhang van het wetssysteem en de relaties met andere beleidssectoren en rechtsgebieden;
 • rechtbescherming in RO-recht.
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze opleiding worden de RO-instrumenten op verdiepend niveau behandeld. Aan bod komen onder andere:
 • Wro: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening en coördinatiebepalingen
 • Wabo: (deel)omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsplannen
 • Ruimtelijke relevantie: welke aspecten mag je bij het toepassen van voornoemde planologische instrumenten regelen en welke niet
 • Chw: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
 • De voor- en nadelen van de verschillende instrumenten
 • Totstandkomingsprocedures
 • Rechtsbeschermingsprocedures
 • De relatie met grondexploitatie
 • RO-instrumentarium in de Omgevingswet
In loop van de middag wordt de opgedane kennis toegepast op een casus in workshopverband. Daarbij krijgen de deelnemers een rol toebedeeld. Vervolgens moet aan de hand van vragen met elkaar een oplossing voor de casus worden bedacht die een win-winsituatie oplevert.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunt u het systeem van de RO-wetgeving doorgronden
 • kent u de voor- en nadelen van de verschillende procedures
 • bent u op de hoogte van de trends en ontwikkelingen, die de jurisprudentie van de afgelopen drie jaren te zien geven
 • weet u wat de Omgevingswet gaat brengen

Daarmee beschikt u over belangrijke informatie voor de praktijk.

Nader te bepalen

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.