De Omgevingswet is 22 maart 2016 door de Eerste Kamer  aangenomen en gepubliceerd. Uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving worden op dit moment uitgewerkt.

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 jan 2021. Dat is geen reden voor gemeenten om achterover te leunen. De meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. Wat extra ruimte is geen overbodige luxe.

Hét instrument voor gemeentelijke beleidsontwikkeling wordt de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver
 • Beleidsmedewerker

In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor uw gemeentelijk grondgebied met onderwerpen als:

 • Bouwwerken
 • Infrastructuur
 • Watersystemen
 • Water
 • Bodem
 • Lucht
 • Landschappen
 • Natuur en cultureel erfgoed

De visie toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid.

Maar wat betekent de omgevingsvisie nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?

Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert de omgevingsvisie voor uw gemeente op?

Tijdens deze dag nemen wij u mee langs de hierbovengenoemde punten en laten wij u zien voor welke taak uw gemeente staat.

 

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Op deze dag staat centraal:

 • Waarom een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Hoe te starten met de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente?

In de ochtend zal centraal staan:

 • Het instrument omgevingsvisie.
 • De vorm van een omgevingsvisie.
 • De impact, kansen, voordelen en risico’s van een omgevingsvisie.
 • De veranderende rollen in uw gemeente.
 • Hoe te starten met een gemeentelijke omgevingsvisie.

Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

In de middag wordt een casus behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren, zoals die bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet.
 • Wat is een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Duurzame ontwikkeling, regionale verschillen en maatwerk bij projecten.

Vanzelfsprekend behandelen wij tal van voorbeelden en wordt u ook van harte uitgenodigd voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk vooraf te mailen.
De cursisten kunnen deze voorbeelden tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze krijgen dan een plek tijdens de cursusdag.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

 • U krijgt een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente.
 • U bent op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 2601 of cursus@schulinck.nl

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.