Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente. Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd
 • Teamleider
 • Projectmanager
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder
 • Handhaver
 • Beleidsmedewerker

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. De meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. Reden dus om nu actie te ondernemen!

Hét instrument voor gemeentelijke beleidsontwikkeling wordt de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor uw gemeentelijk grondgebied met onderwerpen als:

 • Bouwwerken
 • Infrastructuur
 • Watersystemen
 • Water
 • Bodem
 • Lucht
 • Landschappen
 • Natuur en cultureel erfgoed

De visie toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Maar wat betekent de omgevingsvisie nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente? Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert de omgevingsvisie voor uw gemeente op? Tijdens deze dag nemen wij u mee langs de hierbovengenoemde punten en laten wij u zien voor welke taak uw gemeente staat.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:
 • Waarom een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Hoe te starten met de gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Wat is de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente?
Ochtend
 • Het instrument omgevingsvisie
 • De vorm van een omgevingsvisie
 • De impact, kansen, voordelen en risico’s van een omgevingsvisie
 • De veranderende rollen in uw gemeente
 • Hoe te starten met een gemeentelijke omgevingsvisie
Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

Middag
In de middag wordt een casus behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren, bijvoorbeeld die met betrekking tot:
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet
 • Wat is een gemeentelijke omgevingsvisie?
 • Duurzame ontwikkeling, regionale verschillen en maatwerk bij projecten
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van deze opleiding:
 • heeft u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.