Met het in werking treden van de Omgevingswet worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 400 omgevingsplannen.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Vergunningverleners en Handhavers Wabo
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningverleners Omgevingsdiensten
 • Specialisten Omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en projectmanagers
 • Toezichthouders

Per gemeente komt er één omgevingsplan. Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

Het Omgevingsplan roept echter veel vragen op:

 • Wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?
 • Hoe maakt u een Omgevingsplan dat gebruikmaakt van de volle reikwijdte van de Omgevingswet?
 • Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet Omgevingsplan?

Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag worden bovenstaande vragen beantwoord.

Daarnaast wordt er stilgestaan bij:

 • de kernwaarden; waarden en lokale identiteit uit de Omgevingsvisie;
 • de normen en waarden uit bestaand beleid en ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’;
 • de keuzes om normen en waarden vast te leggen en het gewenste ambitieniveau;
 • het participatieproces;
 • de afwegingsruimte bij omgevingsvergunningverlening; en
 • de handhaving en monitoring van de gestelde normen.

U wordt tijdens de opleiding op de hoogte gebracht van:

 • Welke politieke keuzes uit de Omgevingsvisie in het Omgevingsplan ‘landen’.
 • Welke waarden in normen in het Omgevingsplan worden vastgelegd.
 • Wat de keuzes in het Omgevingsplan betekenen voor vergunningverlening en handhaving.

Wij doorlopen met u de bovenstaande beleidscyclus van de Omgevingswet ‘vanuit het Omgevingsplan’.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze dag ontvangt u concrete handvatten voor het opstellen van een Omgevingsplan Wij staan – per thema - stil bij:

 • de Omgevingsvisie, bestaand beleid en ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’;
 • de keuzes om normen en waarden vast te leggen op basis van het gewenste ambitieniveau;
 • het participatieproces; en
 • de afwegingsruimte bij verlening en handhaving.

Centraal staan:

 • het Omgevingsplan van waarden naar normen; en
 • de beleidscyclus Omgevingswet vanuit het perspectief van het Omgevingsplan.

Vanzelfsprekend behandelen wij tal van voorbeelden en wordt u ook van harte uitgenodigd voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk vooraf te mailen. Tevens wordt er een casus behandeld. Deze kan betrekking hebben op:

 • de klimaatadaptatie;
 • milieunormen; of
 • de energietransitie.

Tot slot krijgt u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16:30 uur Einde programma

Na afloop bent u in staat om een Omgevingsplan te maken gebruikmakend van de volle reikwijdte van de Omgevingswet.

 • U heeft een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van het omgevingsplan op uw gemeente.
 • U bent op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsplannen en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien.

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.