Een vergunningsverleningsproces start bij een initiatief of een droom en eindigt met vergunningverlening en realisatie. Een proces dat gepaard kan gaan met tegengestelde belangen, stroperigheid en onvolledige informatie.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Vergunningverleners Wabo
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningverleners Omgevingsdiensten
 • Specialisten Omgevingsdiensten

Hoe zorg jij er als omgevingsregisseur voor dat de rollen en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn en het proces ‘soepel’, gestructureerd en correct verloopt? Hoe hou je de regie rekening houdend met de verschillende belangen en maak je optimaal gebruik van de juiste juridische instrumenten?

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft de deelnemer inzicht in de belangen en belanghebbenden in het vergunningsverleningsproces
 • Kan de deelnemer zijn juridische gereedschapskist optimaal inzetten

 

09:00 uur Onvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staat centraal:

 • Wat is een goed verlopen vergunningsverleningsproces?
 • Welke rollen, bevoegdheden en belangen spelen er in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie?
 • Welke rol wil ik als vergunningverlener?

In de ochtend zal centraal staan:

 • Het vergunningsverleningsproces.
 • De rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie.
 • Welke keuze maak ik uit de juridische instrumenten in mijn ‘gereedschapskist’?

Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

In de middag wordt een casus behandeld om als vergunningverlener het vergunningsverleningsproces te leiden als omgevingsregisseur. De cursist kan de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk ervaren, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • Welke belangen en belanghebbenden zijn er?
 • Welke rol wilt u als vergunningverlener?
 • Welk juridisch instrumentarium heb ik in mijn ‘gereedschapskist’?

Vanzelfsprekend behandelen wij tal van voorbeelden en wordt u ook van harte uitgenodigd voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk vooraf te mailen.

De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

16:30 uur Einde programma

Tijdens deze cursus:

 • krijgt u een goed inzicht in de rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie;
 • leert u uw juridische instrumenten situationeel optimaal te benutten.

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.