Tijdens deze ééndaagse cursus wordt er ingegaan op de belangen en belanghebbenden in het vergunningsverleningsproces. Daarnaast kijken we hoe u uw juridische gereedschapskist optimaal kunt inzetten.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Vergunningverleners 
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening

Een vergunningsverleningsproces start bij een initiatief of een droom en eindigt met vergunningverlening en realisatie. Een proces dat gepaard kan gaan met tegengestelde belangen, stroperigheid en onvolledige informatie.
 
Hoe zorgt u er als omgevingsregisseur voor dat de rollen en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn en het proces ‘soepel’, gestructureerd en correct verloopt? Hoe houdt u de regie rekening houdend met de verschillende belangen? En hoe maakt u optimaal gebruik van de juiste juridische instrumenten?

Tijdens deze cursus gaan we in op de belangen en belanghebbenden in het vergunningsverleningsproces. Tevens wordt er gekeken hoe u uw juridische gereedschapskist optimaal kunt inzetten.

09:00 uur Onvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:
 • Wat is een goed verlopen vergunningsverleningsproces?
 • Welke rollen, bevoegdheden en belangen spelen er in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie?
 • Welke rol wil ik als vergunningverlener?
Ochtend
In de ochtend zal centraal staan:
 • Het vergunningsverleningsproces
 • De rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie
 • Welke keuze maak ik uit de juridische instrumenten in mijn ‘gereedschapskist’?
Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

Middag
In de middag wordt een casus behandeld om als vergunningverlener het vergunningsverleningsproces te leiden als omgevingsregisseur. De cursist kan de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk ervaren, bijvoorbeeld met betrekking tot:
 • Welke belangen en belanghebbenden zijn er?
 • Welke rol wilt u als vergunningverlener?
 • Welk juridisch instrumentarium heb ik in mijn ‘gereedschapskist’?
Vanzelfsprekend behandelen wij tal van praktijkvoorbeelden.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Tijdens deze cursus:

 • krijgt u inzicht in de rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces; van initiatief tot realisatie
 • leert u uw juridische instrumenten situationeel optimaal te benutten

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.