De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het doel is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen, zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwtrajecten te starten. Vanaf 2021 treedt deze wet in werking.

De tijd is dus aangebroken om met ‘de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk aan de slag te gaan!

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Vergunningverleners Wabo
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening
 • Projectleider Omgevingswet
 • Vergunningverleners Omgevingsdiensten
 • Specialisten Omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en projectmanagers
 • Toezichthouders en handhavers

Maar wat betekent de Omgevingswet nu voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente? Welke juridische “uitdagingen” levert de Omgevingswet voor uw gemeente op?

Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Waarom een Omgevingswet?
 • Wat is de Omgevingswet?
 • Waar ‘staat’ u met de Omgevingswet?
 • Wat is de juridische impact van de Omgevingswet op uw gemeente?
 • Participatie in de geest van de Omgevingswet.
 • De beleidscyclus van de Omgevingswet.

Tijdens de opleiding nemen wij u mee aan de hand van deze vragen en geven antwoorden voor uw dagelijkse praktijk. Vervolgens gaat u aan de slag met de ruimte, kansen en mogelijkheden vooruitlopend op de Omgevingswet.

U wordt op de hoogte gebracht van:

 • Uitgangspunten.
 • Hoofdlijnen.
 • De zes kerninstrumenten van de Omgevingswet:
 1. Omgevingsvisie
 2. Programma
 3. Decentrale regelgeving: Omgevingsplan, Waterschapsverordening en Omgevingsverordening
 4. Algemene rijksregels
 5. Omgevingsvergunning
 6. Het projectbesluit
 • De juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw gemeente.

Ook geven wij u een doorkijkje in de te verwachte ontwikkelingen.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Waarom een Omgevingswet?
 • Wat is de Omgevingswet?
 • Waar ‘staat’ u met de Omgevingswet?
 • Wat is de juridische impact van de Omgevingswet op uw gemeente?
 • Participatie in de geest van de Omgevingswet
 • De beleidscyclus van de Omgevingswet

 Centraal staat:

 • De Omgevingswet: een paradigmawisseling van sectoraal naar integraal
 • De instrumenten van de Omgevingswet: Omgevingsvisie en Omgevingsplan
 • De impact, kansen en risico’s van de Omgevingswet voor uw gemeente
 • De veranderende rollen in uw gemeente

Vanzelfsprekend nemen we ook recente relevante ontwikkelingen voor uw dagelijkse praktijk mee in de opleiding. Ook wordt er een casus behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren. Deze kunnen betrekking hebben op:

 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 
 

16:30 uur Einde Programma

Tijdens deze cursus brengen wij u op de hoogte van:

 • uitgangspunten;
 • hoofdlijnen; en
 • de juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw gemeente.

Tevens worden de te verwachte ontwikkelingen besproken.

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 26 01 of cursus@schulinck.nl

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.