De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het doel is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Deze eendaagse opleiding geeft u een introductie in deze nieuwe wet. Wat is de Omgevingswet? En wat houdt deze nieuwe wet in voor uw organisatie?

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
 • Vergunningverleners Wabo
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening
 • Projectleider Omgevingswet
 • Vergunningverleners Omgevingsdiensten
 • Specialisten Omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en projectmanagers
 • Toezichthouders en handhavers

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Het doel is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen, zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwtrajecten te starten. Vanaf 2021 treedt deze wet in werking. De tijd is dus aangebroken om met ‘de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk aan de slag te gaan!

Maar wat betekent de Omgevingswet nu voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente? Welke juridische “uitdagingen” levert de Omgevingswet voor uw gemeente op? Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

• Waarom een Omgevingswet?
• Wat is de Omgevingswet?
• Waar ‘staat’ u met de Omgevingswet?
• Wat is de juridische impact van de Omgevingswet op uw gemeente?
• Participatie in de geest van de Omgevingswet.
• De beleidscyclus van de Omgevingswet.

Tijdens de opleiding nemen wij u mee aan de hand van deze vragen en geven antwoorden voor uw dagelijkse praktijk.

Vervolgens gaat u aan de slag met de ruimte, kansen en mogelijkheden vooruitlopend op de Omgevingswet. U wordt op de hoogte gebracht van de:

 • Uitgangspunten
 • Hoofdlijnen
 • Zes kerninstrumenten van de Omgevingswet:
 • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Decentrale regelgeving: Omgevingsplan, Waterschapsverordening en Omgevingsverordening
  • Algemene rijksregels
  • Omgevingsvergunning
  • Het projectbesluit
 • Juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw gemeente

Uiteraard geven wij u ook een doorkijkje in de te verwachte ontwikkelingen.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:
 • Waarom een Omgevingswet?
 • Wat is de Omgevingswet?
 • Waar ‘staat’ u met de Omgevingswet?
 • Wat is de juridische impact van de Omgevingswet op uw gemeente?
 • Participatie in de geest van de Omgevingswet
 • De beleidscyclus van de Omgevingswet
Centraal staat:
 • De Omgevingswet: een paradigmawisseling van sectoraal naar integraal
 • De instrumenten van de Omgevingswet: Omgevingsvisie en Omgevingsplan
 • De impact, kansen en risico’s van de Omgevingswet voor uw gemeente
 • De veranderende rollen in uw gemeente

Vanzelfsprekend nemen we ook recente relevante ontwikkelingen voor uw dagelijkse praktijk mee in de opleiding. Ook wordt er een casus behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren. Deze kunnen betrekking hebben op:
 • Veranderende participatie in de geest Omgevingswet
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Tijdens deze cursus brengen wij u op de hoogte van:

 • uitgangspunten
 • hoofdlijnen
 • de juridische en organische impact van de Omgevingswet op uw gemeente

Tevens worden de te verwachte ontwikkelingen besproken.

Rick Keim

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.