Deze ééndaagse opleiding geeft u een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte als voorloper op het Omgevingsplan.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Arno Kleine Staarman
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking en vóór 2029 moeten de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht worden naar één omgevingsplan per gemeente.

Eén omgevingsplan, niet begrenst tot ‘een goede ruimtelijke ordening’, maar met regels over heel de fysieke leefomgeving. Een omgevingsplan waar keuzes juridisch vastgelegd moeten worden over duurzaam bouwen, klimaatverandering en de omgevingsvisie. Waarbij de woningbouwproductie nu al stagneert en perioden van vijf tot acht jaar om van visie tot realisatie van woningbouwplannen te komen niet ongebruikelijk zijn en ook de participatie verandert…

U kunt nú al concreet oefenen en de voordelen benutten van het omgevingsplan. Dit kan door middel van het ‘Bestemmingsplan verbrede reikwijdte’.

Wilt u nu al ervaren wat een omgevingsplan betekent voor uw werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente? Met welke juridische vragen en mogelijkheden tot versnelling van de besluitvorming van het omgevingsplan kunt u als gemeente nu al oefenen? Volg deze opleiding en krijg een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:
 • Wat is een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
 • Waarom een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
 • Hoe te starten met een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
Ochtend
 • Het instrument Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • De impact, kansen, voordelen en risico’s van een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • Hoe te starten met een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
Vanzelfsprekend nemen we ook relevante, recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

Middag
In de middag wordt de casus Bestemmingsplan verbrede reikwijdte gemeente Schulinck behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren, bijvoorbeeld met betrekking tot:
 • Veranderende participatie
 • Duurzaam bouwen en klimaatverandering
 • Keuzes uit de omgevingsvisie
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • heeft u een duidelijk beeld van de juridische kansen en mogelijkheden van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • heeft u praktisch en concreet geoefend met het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte als voorloper van het omgevingsplan

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.