Het sociaal domein is volop in ontwikkeling geweest en is het nog steeds. Wat hebben de decentralisaties van 2015 de burger gebracht maar nog veel belangrijker wat zijn de ontwikkelingen in het sociaal domein die burgers, uitvoerenden en bestuurders kunnen verwachten in de komende jaren.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Ray Geerling
Bestemd voor
 • Bestuurders sociaal domein
 • Hoofden / teamleiders / managers sociaal domein
 • Beleidsmedewerkers Sociaal Domein
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Wat zijn trends op het gebied van bijvoorbeeld re-integratie/participatie, voorzieningen en zorg en hoe worden deze trends vormgegeven door middel van het integraal werken.
 • Wat mag de burger van de gemeente en andere uitvoeringsinstanties in het Sociaal Domein verwachten. 
 • Hoe worden deze veranderingen de komende jaren vertaald in beleid en uitvoering.

 • Wat zijn onderwerpen die wij hoog op de agenda verwachten de komende jaren( privacy, re-integratie, mensen met een beperking of maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en zorgvoorzieningen).De integratie van het sociaal domein gaan wij nieuwe doelen bereiken of is het maximum bereikt en moeten wij aanvaarden dat participeren een nadere invulling zal hebben dan re-integreren?

Tijdens deze trainingsdag neemt Ray Geerlings u op een interactieve wijze mee langs alle te verwachten ontwikkelingen en vertaald deze voor u naar een reële toekomst verwachting.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de trainingsdag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Wat zijn de belangrijkste bestuurlijke,beleidsmatige en uitvoerings- ontwikkelingen bij de decentralisaties in het sociaal domein en wat zijn de gevolgen voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering in de nabije toekomst?
 • Welke onderdelen van de drie decentralisaties in het sociaal domein zijn er nu aan heroverweging /verandering toe of dreigen geheel of gedeeltelijk te mislukken en wat betekent dat voor de nabije toekomst voor de relatie van burger en overheid.
 • Op welke wijze heeft de vormgeving van de toegang van het sociaal domein invloed op de uitvoering en welke actoren spelen bij de decentralisaties een rol.
 • Welke trends hebben invloed op het sociaal domein van de toekomst en hoe kunnen we daarmee omgaan.
 • Heeft het integraal uitvoeren van de taken van het sociaal domein de toekomst en wat zijn de gevolgen voor het vormgeven van het gemeentelijk beleid?
 • Welke resultaten maken de uitvoering van het sociaal domein tot een succes?
 • Op welke wijze dient de dienstverlening tussen publieke overheid en burger vorm te worden gegeven in de toekomst 

Tijdens deze trainingsdag is er veel ruimte voor discussie en intervisie.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

 • De trends in het Sociaal Domein
 • De toekomstige verwachtingen van de wet en regelgeving in het Sociaal Domein.
 • Een antwoord geven op de dilemma’s in het Sociaal Domein
 • Op welke wijze wordt de relatie tussen burger en publieke overheid ingevuld in het Sociaal Domein
 • Een handvat op gewenste veranderingen vorm te geven.

Ray Geerling

Ruim dertig jaar ben ik nu werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Mijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager bevonden zich in zowel de deelterreinen werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn: directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand, commercieel directeur bij een grote verzekeringsmaatschappij en strategisch adviseur/projectleider sociaal domein/samenwerking publieke organisaties. Tevens heb ik een groot aantal gemeenten, organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Het inschrijfgeld bedraagt € 699,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.