Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ201147

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Bianca Jansen
Bestemd voor
 • Medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met (de toegang tot de) jeugdhulp, zoals centrum voor jeugd en gezin, een sociaal wijkteam of consulenten.
 • De cursus is ook geschikt voor meer generalistische medewerkers met weinig tot geen kennis van de Jeugdwet die in korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk.

Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de gemeenten kennis hebben van de Jeugdwet. Daarnaast moet de samenwerking worden gezocht met partners, zoals jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kennis van de jeugdketen is daarom vereist.

In deze training maakt u kennis met de basisprincipes van de Jeugdwet en het jeugdstelsel.
Theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek en er is voldoende ruimte om onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201147) en levert 6 PE punten op.

Het meest leerzaam was dat de basis goed werd uitgelegd aan de hand van praktijk voorbeelden. Zo is het makkelijk te koppelen

Opleiding Jeugdwet kennismaken theorie & praktijk | Mevr. L. Graste | Opleiding afgerond op 18-6-2019 | Beoordeling: 9

Leuke interacties van docent Marije, cursisten en praktijkvoorbeelden. Marije is uit de praktijk dit heeft heel veel voordelen om een leerzaam programma te maken. Kunnen jeugdproblemen ook opgelost worden zonder dat er direct hulp ingezet moet worden?

Opleiding Jeugdwet kennismaken theorie & praktijk | Mevr. P. Bruil | Opleiding afgerond op 18-6-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang Programma

De beginselen van de Jeugdwet.

1.  Basisbegrippen Jeugdwet: o.a. jeugdige en ouder, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, woonplaatsbeginsel, gezag/voogdij, toestemming

2.  Taakverdeling binnen de jeugdhulp-keten - wie doet wat en hoe verhouden onderstaande partijen zich tot elkaar:
 • Gemeente
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Gecertificeerde instellingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Veilig Thuis
 • Huisarts
 • Rechtbank
3.  De jeugdhulpplicht het verlenen van voorzieningen
4.  Afbakening met andere wetten (Wlz, Zvw, Wmo) en voorliggende voorzieningen
5.  Intakeprocedure van aanvraag tot besluit: aandacht voor het onderzoek
5.  Regels rondom het PGB
6.  Afbakening met andere wetten
7.  Verhouding tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening
8.  Inzet en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze training:
 • kunt u begrippen uit de Jeugdwet herkennen en toepassen
 • heeft u inzicht in het speelveld van de jeugdzorg en de taakverdeling tussen de verschillende ketenpartners
 • heeft u kennis van de jeugdhulpplicht, het verlenen van voorzieningen, voorliggende voorzieningen en wetten en het besluitvormingsproces
 • heeft u kennis over kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de rol van de gemeente op dit vlak, zoals de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen
Bianca-Janssen

Bianca Jansen

Na mijn studie rechten heb ik als jurist bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder politie, rechtbank, het Juridisch Loket en verschillende gemeenten.

Ik heb ervaring als juridisch controller en dat betekent dat ik brede ervaring heb over uiteenlopende rechtsgebieden, van handhaving tot subsidie en van sociaal domein tot openbare orde.

De verbinding theorie en praktijk vind ik belangrijk. Dat komt ook terug in de trainingen die ik geef. Geen saai hoorcollege, maar mensen via het vergroten van hun kennis verbinden aan de dagelijkse praktijk.

Het geven van trainingen doe ik met veel enthousiasme en energie en geeft me vervolgens ook weer veel energie. In de interactie met mensen doe ik telkens nieuwe kennis op.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek De Kleine Gids Jeugdwet, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.