Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ201147

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Marije Schotpoort
Bestemd voor
 • Medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met (de toegang tot de) jeugdhulp, zoals centrum voor jeugd en gezin, een sociaal wijkteam of consulenten.
 • De cursus is ook geschikt voor meer generalistische medewerkers met weinig tot geen kennis van de Jeugdwet die in korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk.

Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de gemeenten kennis hebben van de Jeugdwet. Daarnaast moet de samenwerking worden gezocht met partners, zoals jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kennis van de jeugdketen is daarom vereist.

In deze training maakt u kennis met de basisprincipes van de Jeugdwet en het jeugdstelsel.
Theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek en er is voldoende ruimte om onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201147) en levert 6 PE punten op.

Het meest leerzaam was dat de basis goed werd uitgelegd aan de hand van praktijk voorbeelden. Zo is het makkelijk te koppelen

Opleiding Jeugdwet kennismaken theorie & praktijk | Mevr. L. Graste | Opleiding afgerond op 18-6-2019 | Beoordeling: 9

Leuke interacties van docent Marije, cursisten en praktijkvoorbeelden. Marije is uit de praktijk dit heeft heel veel voordelen om een leerzaam programma te maken. Kunnen jeugdproblemen ook opgelost worden zonder dat er direct hulp ingezet moet worden?

Opleiding Jeugdwet kennismaken theorie & praktijk | Mevr. P. Bruil | Opleiding afgerond op 18-6-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang Programma

De beginselen van de Jeugdwet.

1.  Basisbegrippen Jeugdwet: o.a. jeugdige en ouder, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, woonplaatsbeginsel, gezag/voogdij

2.  Taakverdeling binnen de jeugdhulp-keten - wie doet wat en hoe verhouden onderstaande partijen zich tot elkaar:
 • Gemeente
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Gecertificeerde instellingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Veilig Thuis
3.  De jeugdhulpplicht het verlenen van voorzieningen
4.  Intakeprocedure van aanvraag tot besluit
5.  Regels rondom het PGB
6.  Afbakening met andere wetten
7.  Verhouding tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening
8.  Inzet en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze training:
 • kunt u begrippen uit de Jeugdwet herkennen en toepassen
 • heeft u inzicht in het speelveld van de jeugdzorg en de taakverdeling tussen de verschillende ketenpartners
 • heeft u kennis van de jeugdhulpplicht, het verlenen van voorzieningen en het besluitvormingsproces
 • heeft u kennis over kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de rol van de gemeente op dit vlak, zoals de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen

Marije Schotpoort

Marije werkt bijna twintig jaar in het brede jeugddomein. De laatste jaren werkt ze als zelfstandige voor gemeenten als beleidsmedewerker jeugd of als verantwoordelijke voor de wijkteams. Eerder was ze de drijvende kracht achter een toonaangevend Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is ze al jaren actief als docent en trainer o.a. voor Schulinck opleidingen.

Met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid probeert ze een bijdrage te leveren aan gelijke kansen voor kinderen. Recht doen aan de jeugdwet en het benutten van de kansen die dit wettelijk kader biedt is een belangrijk onderdeel van deze missie. De eerste stap is kennis van de wet op hoofdlijnen en van de basisbeginselen voor de uitvoering. Marije deelt haar kennis daarom graag met u, waarbij interactie en plezier hoog in het vaandel staan!

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek Jeugdwet, wetgeving en rechtspraak, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.