In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd, Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugd. Daarnaast krijgt u zicht op de raakvlakken en verschillen binnen deze wetgeving.

13 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 13 points. Accreditatienr. SKJ205771

Niveau Verdieping
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Gertjan Christiaanse, Ferry Aarts
Bestemd voor
 • Generalisten
 • Consulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers van een wijkteam

Als professional in het Sociaal Domein krijgt u te maken met problematiek waarbij een integrale aanpak noodzakelijk is, en waarbij ondersteuning vanuit meerdere wetten noodzakelijk is. Om uw werk effectief uit te voeren is het belangrijk dat u enige kennis heeft van de meest dominante wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein:

 • Participatiewet
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet

De training vormt een eerste kennismaking met deze wetten. Dit betekent dat de wetten inleidend worden behandeld. Er zal worden stilgestaan bij de doelstelling van deze wetten, de toegangsprocedure en de belangrijkste begrippen. En er zal regelmatig worden stilgestaan bij de raakvlakken tussen deze wetten.

Integraal werken raakt de privacy van de burger, en daarom maakt u in de training ook kennis met de AVG. Dit betekent dat u bekend wordt gemaakt met de systematiek op hoofdlijnen en de belangrijkste begrippen uit de AVG. Ook wordt stilgestaan welke (on)mogelijkheden de AVG biedt voor integraal werken en gegevensuitwisseling.

Om effectief integraal te kunnen werken is enige (juridische) kennis nodig van de belangrijkste wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein. Deze waardevolle training biedt deze kennis en ondersteunt daarmee de professional die meer zicht wil krijgen op de breedte en diepte van het gemeentelijk sociaal domein.
De methodiek van integraal werken zelf vormt geen onderdeel van de training. Verder behadelen wij de wetten in vogelvlucht, en het is niet zo dat u na deze training alles ins en outs van de verschillende wetten kent.

Deze opleiding wordt door 2 docenten verzorgd. Een docent is goed op de hoogte van de Wmo en de Jeugdwet de andere docent is goed bekend met de Participatiewet en de AVG.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ205771) en levert 13 PE punten op.

Na het volgen van deze cursus:
 • heeft u een globaal overzicht van de relevante wetten binnen het sociaal domein
 • heeft u basiskennis over de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • heeft u inzicht in de verschillen en raakvlakken binnen de verschillende wetten in het sociaal domein en weet u de juiste actie in te zetten bij multi-problematiek

Gertjan Christiaanse

Gertjan Christiaanse is werkzaam als Beleidsadviseur sociaal domein. Daarnaast geef ik met veel plezier trainingen voor Schulinck over juridische thema’s binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Na mijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit heb ik bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder als:

 • Senior vakredacteur Jeugd en Wmo bij Schulinck
 • Bedrijfsjurist bij een sociale werkvoorziening
 • Senior juridisch medewerker bij de rechtbank Arnhem.

Het geven van trainingen geeft me veel voldoening, omdat het mij de mogelijkheid biedt om kennis over te brengen en zelf ook nieuwe kennis op te doen. Een training is voor mij geslaagd als de cursisten de lesstof kunnen toepassen in hun dagelijks werk én ze een afwisselende en inspirerende trainingsdag hebben gehad.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn gezin en verder sport en lees ik graag.

Ferry Aarts

Al meer dan twintig jaar ben ik werkzaam binnen het sociale domein. Eerst een drietal jaren als klantmanager werk en inkomen en daarna, nu alweer bijna 18 jaar, als kwaliteitsmedewerker en medewerker bezwaar en beroep. Het brede vakgebied van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving blijft me interesseren en ik vond het dan ook een voorrecht om zo’n negen jaar geleden de kans te krijgen om ook als docent aan de slag te gaan.

Vanuit mijn passie voor kennisoverdracht en kwaliteitsbewustzijn breng ik cursisten graag de basics van het vak bij. Ik maak veel gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk om de soms taaie stof te verduidelijken en daag cursisten graag uit door hen, met vragen en/of discussie, zelf na te laten denken over de wet- en regelgeving en hoe, aan de hand daarvan, iemands individuele situatie te beoordelen.

Ik ben nog altijd blij dat ik als docent cursisten mag laten proeven van het vak. Een geslaagde cursusdag is voor mij een dag die gezellig was en waarop cursisten me teruggeven dat ze tot nieuwe of andere inzichten over het vak zijn gekomen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boekje De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, handouts van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.