Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gediscussieerd over de reikwijdte van het beginsel van ‘eigen kracht’.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Sanne Eggen
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Gemeentejuristen
 • Consulenten jeugd

Is er bijvoorbeeld sprake van ‘eigen kracht’ als ouders al jaren de benodigde jeugdhulp leveren en daar dus kennelijk in kunnen en willen voorzien? En mag rekening worden gehouden met de financiële situatie van een gezin? In deze cursus wordt de reikwijdte van eigen kracht besproken. Daarbij is ook aandacht voor de belangrijke uitspraken van de CRvB over dit onderwerp.

Tijdens deze dag gaat u aan de slag met casussen om de geleerde theorie in de praktijk te oefenen.

09:00 uur Ontvangst met kofiie en thee
09:30 uur Aanvang Programma

Onderstaande onderwerpen aan de orde:
 • De toegang tot jeugdhulp
 • Het onderzoek aan de hand van de stappen van de CRvB
 • De beleidsvrijheid en regelgevende taken van de gemeente t.a.v. eigen kracht
 • De invulling van eigen kracht
 • Het werken met richtlijnen
 • De toets van eigen kracht
 • Hoe verhoudt ‘eigen kracht’ zich tot gebruikelijke hulp?
Tijdens deze trainingsdag is veel ruimte voor het oefenen met de onderwerpen die wij behandelen tijdens deze dag.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • weet de deelnemer wat eigen kracht is en welke beleidsvrijheid de gemeente hierbij heeft
 • kan de deelnemer beoordelen of sprake is van eigen kracht en weet of en wanneer de financiële situatie betrokken moet worden
 • weet de deelnemer welke plek eigen kracht inneemt in het onderzoeksproces

 

 

Sanne Eggen

Sanne Eggen is na haar studie Orthopedagogiek in 2008 als orthopedagoog binnen de GGZ (eerstelijn en tweedelijn) gaan werken. Ze heeft veel ervaring opgedaan in diagnostiek (onderzoek) en behandeling van kinderen/jeugdigen.
Sinds 2014 is Sanne werkzaam binnen de gemeente. Ze is coördinator en gedragswetenschapper van een gemeentelijk jeugdteam. Tevens is ze geregistreerd Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld binnen de gemeente.

Jeugdhulp indiceren is een omvangrijke en belangrijke taak. Er komt veel bij kijken blijkt uit de dagelijkse praktijk. In de afgelopen 11 jaar, heeft ze, zowel binnen de gemeente alsook binnen de GGZ, veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van onderzoek en opstellen van rapportages en het indiceren van passende hulp. Sanne wil deze kennis graag delen en de mensen meenemen in haar dagelijkse praktijk.

Naast haar werkzaamheden binnen de gemeente ben ik Lid-beroepsgenoot tuchtcolleges Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (orthopedagoog).

Ook geeft ze regelmatig met veel plezier gastcolleges aan studenten (opleiding Pedagogiek), is ze betrokken bij diverse projecten (onder andere rondom crisishulp en Geweld hoort nergens Thuis) en geeft Sanne diverse workshops over onderwerpen die met Jeugd en het Sociaal Domein te maken hebben (onder andere 1001-kritieke dagen, pleegzorg en de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld).

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.