Van hindermacht- naar ontwikkelkrachtbeleid als middel voor gemeentelijke opgaves: van archeologie, monumenten, landschappen en geschiedenis naar identiteit als instrument voor integrale gemeentelijke doelstellingen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Dhr. B. Goudswaard
Bestemd voor

De cursus is bedoeld voor gemeenteambtenaren die met erfgoed in aanraking komen bij de planvorming, ontwerpfase, realisatiefase en/of beheerfase van projecten in onder meer ruimtelijke ontwikkeling.

Dat kunnen bijvoorbeeld beleidsmedewerkers archeologie of erfgoed zijn, maar ook beleidsmedewerkers en projectleiders uit bijvoorbeeld RO, economie of sociaal domein.

De Erfgoedwet (2017) is een feit en is een opmaat naar de Omgevingswet (2021). Maar wat betekent dit in de praktijk?

Hoe ga je om met het aspect erfgoed in relatie tot de grotere gemeentelijke opgaves. Hoe kan je betere en objectieve selecties maken van wat bewaard moet worden en hoe kun je meerwaarde geven aan het beleid van je collega’s in andere domeinen en in de huidige wereld waarin betekenis geven belangrijk is.

Wat mag er en wat moet er, maar vooral wat is de eigen beleidsruimte en hoe kun je daarvan profiteren in die waardetoevoeging. Welke gereedschappen heb je nodig?

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

16:30 uur

Einde programma

De cursus helpt de deelnemer om beter te kunnen anticiperen op zowel de hindermacht als de ontwikkelkracht.

Aan het einde van de training heeft de cursist inzicht in:

  • De wettelijke kaders rond erfgoed, het doel van de huidige en toekomstige wetgeving en het proces van de erfgoedzorg in Nederland in relatie tot de Wro en Omgevingswet;
  • De gemeentelijke beleidsruimte voor een eigen erfgoedvisie;
  • Het maken van selecties uit de grote hoeveelheid erfgoed;
  • De waarde van erfgoed en identiteit als middel om opgaves in andere beleidsvelden te realiseren;
  • De gereedschapskist om erfgoed te implementeren als beleidsonderdeel binnen de gemeente en in andere gemeentelijke opgaves;
  • Hoe erfgoed om te zetten in identiteit als basis voor een ontwikkelvisie aan de hand van praktijkvoorbeelden;
  • Hoe op efficiënte en vooral effectieve wijze keuzes te maken voor erfgoed en archeologie. Er wordt niet alleen gesproken over verplichtingen en het bijbehorende instrumentarium, maar juist over bruikbare elementen van erfgoed in verschillende aandachtsvelden als ruimte, economie, leisure en educatie;
  • Hoe de kernwaarden van de geschiedenis van een gebied kunnen worden geformuleerd en vooraf breed gedragen ambities in samenspraak met alle stakeholders kunnen worden bepaald in het ruimtelijke proces;
  • Hoe de gebruiksmogelijkheden van erfgoed vooraf te definiëren zijn en daarmee waarde toevoegen aan gemeentelijke opgaves.

*

Dhr. B. Goudswaard

Drs. Boudewijn Goudswaard CEO en senior adviseur erfgoed The Missing Link. Archeoloog, historicus en beleidsmaker.

The Missing Link werkt in diverse gemeenten en heeft daardoor vele cases. 

Boudewijn Goudswaard heeft brede ervaring in het verzorgen van opleidingen op het gebied van archeologie en RO.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.