De bestuurlijke boete in de Participatiewet is constant in ontwikkeling. De CRvB heeft hiervoor het startschot gegeven door de indringende evenredigheidstoets van toepassing te verklaren op de bestuurlijke boete. Hierdoor dient de boete afgestemd te worden op de mate van verwijtbaarheid, financiële omstandigheden en andere bijzondere omstandigheden. De wetgever heeft een deel van deze jurisprudentie gecodificeerd met de inwerkingtreding van het gewijzigde Boetebesluit socialezekerheidswetten. De rechtspraak omtrent de bestuurlijke boete blijft echter steeds in ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is de jurisprudentie omtrent de verzwaarde bewijslast bij het gebruik van bewijsvermoedens.  

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Natascha Storre
Bestemd voor
 • Klantmanagers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Boetemedewerkers
 • Leden van de bezwaarschriftencommissies

Tijdens deze dag wordt uitgebreid stilgestaan bij deze ontwikkelingen. Het programma vangt aan met de schending van de inlichtingenplicht en eindigt met de kwijtschelding van de boete. Gedurende de dag komt alles wat daar tussen zit chronologisch aan bod.

De opleiding is interactief vormgegeven en zoekt zo veel mogelijk de aansluiting met de uitvoeringspraktijk. Er zal dan ook voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over de bestuurlijke boete in de Participatiewet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de cursus komen de volgende zaken aan bod:
 1. Procedurele aspecten:
 • wanneer wordt er wel en wanneer wordt er geen boete wordt opgelegd
  • schending inlichtingenplicht & verzwaarde bewijslast
  • afzien van opleggen bestuurlijke boete
  • waarschuwing
 • verschillen tussen de lichte en zware boeteprocedure
 • cautie
 1. Hoogte van de boete:
 • het benadelingsbedrag nader bekeken
 • hoe om te gaan met verwijtbaarheidsaspecten in de praktijk:
  • opzet
  • grove schuld
  • normale verwijtbaarheid
  • verminderde verwijtbaarheid
 • maximale hoogte van de boete
 • fictieve draagkracht
 • de minimumboete
 • over recidive en samenloop
 1. Nadat de boete is opgelegd:
 • Invordering
 • Kwijtschelding

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft de deelnemer een helder beeld van de facetten die de hoogte van de bestuurlijke boete bepalen in de huidige en toekomstige situatie en de verschillen daartussen.
 • kan de deelnemer juridische begrippen met betrekking tot bestuurlijke boete naar de praktijk vertalen.
 • heeft de deelnemer inzicht  in de punten die spelen bij het opleggen van een bestuurlijke boete.  

Inhoudelijke informatie
Liesbeth Bergsma
Manager Opleidingen
Telefoon : 077 390 26 21
E-mail: cursus@schulinck.nl

Organisatorische informatie
Anouk Franssen en Ilse Ewalds
Senior projectassistenten opleidingen
Telefoon : 077 390 26 13
E-mail : cursus@schulinck.nl

Wilt u deze cursus met meerdere collega’s volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 26 21 of cursus@schulinck.nl

Natascha Storre

Ruim 22 jaar werk ik met passie in het sociaal domein. Eerst een aantal jaren als consulent en daarna ruim tien jaar als sociaal rechercheur in de Participatiewet. Vervolgens ben ik doorgestroomd naar een functie van kwaliteits- en beleidsmedewerker en projectcoördinator. Momenteel werk als opgavemanager toegang sociaal domein.

Ruim vier jaar geleden ben ik als docent begonnen met het geven van trainingen zoals actualiteitencolleges, de training integrale kwaliteitsmedewerker sociaal domein en specifieke op maat gemaakte trainingen. Ook leid ik trainees op tot consulent.
Uit het geven van trainingen haal ik ontzettend veel voldoening, omdat ik de door mij opgedane werkervaring vanuit de praktijk kan delen met anderen.
De training bestuurlijke boete wordt op een interactieve manier gegeven, waarbij sprake is van afwisseling van theorie met praktijkvoorbeelden vanuit met name mijn functie als sociaal rechercheur, filmpjes, opdrachten en stellingen.

Een training is voor mij geslaagd als ik kennis heb kunnen overdragen en de cursisten met positieve energie naar huis gaan.

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.