Deze cursus geeft de deelnemer handvatten om de dynamiek ervan te herkennen en waar mogelijk vroeg in te grijpen door middel van de juiste gesprekstechnieken.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ204621

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Annemarie Meijers
Bestemd voor
 • Medewerkers Jeugd van Sociale wijkteams
 • Consulenten

De complexe scheiding en de gevolgen daarvan voor kinderen staan volop in de belangstelling. Voor hulpverleners zijn het lastige zaken die snel kunnen escaleren.
Consulenten, medewerkers van een front office en sociale wijkteams krijgen tools aangereikt voor de aanpak van complexe scheidingen.

Deelnemers krijgen informatie over:

 • Juridische kaders van gezag:wat houdt gezag in?
  • welke gezagsbeslissingen zijn er?
  • verkrijging en verlies van gezag op hoofdlijnen
  • gezagsgeschillen
  • gezag bij de inzet van hulpverlening
 • Omgang
 • De bijzondere curator
 • De rechten van ouders (met en zonder gezag) en het kind

Daarnaast staan wij deze dag stil bij de escalatieladder van Glasl en gesprekstechnieken die passen bij de verschillende fasen van de escalatieladder.
Tot slot wordt ingegaan op het omzeilen van de valkuilen van de aanpak van complexe scheidingen.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ204621) en levert 6 PE punten op.


09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De gevolgen van een aanhoudende strijd tussen ouders op de ontwikkeling van kinderen zijn vaak zeer groot. De ondersteuning door hulpverleners en de inzet van hulp gericht op de ouders en/of het kind blijkt vaak moeizaam te verlopen. Het is lastig om een neutrale positie te behouden terwijl dit belangrijk is. Juist omdat hulpverleners vaak ervaren dat de strijd van ouders ook de inzet van hulpverleners raakt.

In deze training leert de deelnemer meer over de juridische kaders die van belang zijn bij de hulpverlening. Het gaat dan om de juridische kaders omtrent gezag en omgang en er is uitdrukkelijk aandacht voor de rechten van het kind en hun juridische mogelijkheden.

Ochtend:

1. Introductieoefening
 • Algemene informatie en definitie vechtscheiding
 • Doornemen programma
2. Theorie over vechtscheidingen:
 • Gevolgen van langdurige echtscheidingsstrijd voor ouders. Fasen van rouw
 • Theorie escalatieladder – ouders en kinderen
 • Gevolgen van langdurige echtscheiding voor kinderen
3. Juridische kennis:
 • Gezag: wat is gezag, wijziging van gezag uitleg over diverse soorten gezagsbeslissingen, gezag bij inzet hulpverlening en de geschillenregeling
 • Omgang: recht op omgang en de beperking van dit recht
 • Rechten van het kind: informele rechtsingang, gehoord worden en bijzonder curator
 • Theorie gesprekstechnieken + korte oefening: circulaire vragen, heretiketteren, reflectievragen, futuriseren en vragen gericht op metacommunicatie
Middag:
5. Oefening met trainingsacteur: ofwel middels eigen casuïstiek ofwel middels oefencasuïstiek van de trainer.

6. Valkuilen bij de aanpak complexe scheidingen voor de medewerker van het sociaal wijkteam
 • Partijdig en op de hand van… Hoe behoud je je positie ten opzichte van ouders die (onbewust) jou in hun eigen kamp willen lokken?
 • De waarheid is drieledig. Het is nauwelijks mogelijk om bij complexe scheidingen de waarheid te achterhalen. Hoe ga je daarmee om?
 • 17 e-mails met jou in de cc? Hoe maak je afspraken over communicatie en welke afspraken maak je?
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze cursus heeft u kennis van:
 • gezag, omgang en de rechten van ouders en kinderen bij complexe scheidingen
 • de gevolgen van scheidingen op ouders en kinderen
 • de escalatieladder van Glasl en bijbehorend gedrag van ouders en kinderen
 • van en toepassing van circulaire vragen, heretiketteren, reflectievragen, futuriseren en vragen gericht op metacommunicatie (communicatie over de wijze waarop ouders met elkaar communiceren, herkennen en benoemen van minder effectieve patronen in de communicatie

Annemarie Meijers

Annemarie Meijers is al ruim 10 jaar werkzaam als jurist in de jeugdzorg. Daarnaast heeft zij een didactische bevoegdheid en is zij al vele jaren een gecertificeerd trainer. Zij heeft ruime ervaring met geven van trainingen aan vooral jeugd- en gezinsprofessionals.

Een aantal jaren geleden heeft zij bovendien een mediationopleiding afgerond, met als specialisatie familiemediation.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.