Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ201149

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Inge Scherpenzeel, mr. drs. Nicole Tielen
Bestemd voor
 • Wmo-consulenten
 • Jeugd-consulenten
 • Medewerkers Centrum voor jeugd en gezin
 • Juridisch medewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep

Dit alles heeft tot gevolg dat het voor u – als professional binnen het sociaal domein – niet eenvoudig is te bepalen welke zorgwet of combinatie van zorgwetten van toepassing is. Deze cursus speelt daarop in. U leert wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten. Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Jeugdwet ouders en jeugdigen ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen. En dan kunnen burgers ook nog aanspraak maken op zorg vanuit andere zorgwetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Ik vond het in zijn geheel een heldere training.

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten | Mevr. D. Uchtman | – | Opleiding afgerond op 18-4-2019 | Beoordeling: 9

Het was erg prettig dat alles zo gestructureerd werd doorgenomen maar er was ook ruimte voor inbreng. Een goede balans!

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten | Mevr. E. Lassche | Administratief juridisch medewerker | Opleiding afgerond op 11-12-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter inzicht krijgt in de verschillen en verbanden tussen de zorgwetten. U start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur, met tussendoor voldoende tijd voor koffie / thee en lunch. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen en eigen casuïstiek inbrengen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doel, achtergrond en wettelijke kaders Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • Verbanden, verschillen en grijze gebieden tussen Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • Toegang tot voorziening vanuit Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • De afbakening van de Wmo 2015 met de Wlz en de Zvw;
 • De afbakening van de Jeugdwet met de Wlz en de Zvw;
 • De relatie van de zorgwetten tot bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet
 • Continuering van zorg en hulp bij jeugdige die 18 jaar wordt;

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd.
Het stelt u in staat te beoordelen:

 • Hoe de zorgwetten zich tot elkaar verhouden, wat verschillen en verbanden zijn;
 • Wat de grijze gebieden tussen de Jeugdwet en Wmo zijn en hoe hiermee om te gaan;
 • Op welke zorg cliënten met meervoudige problematiek aanspraak hebben, vanuit welke wet;
 • Op welke zorg een jeugdige die 18 jaar wordt (nog) recht heeft, vanuit welke wet;
 • Hoe u samen kunt optrekken in de uitvoering van de zorgwetten.

Inge Scherpenzeel

Ik ben Inge Scherpenzeel en ik ben eindredacteur Wmo.

Ik maak deel uit van het team Jeugd & Wmo. Daarbinnen ben ik eindverantwoordelijk voor de inhoud en de doorontwikkeling van Grip op Wmo, zodat gemeenten hier altijd beschikken over correcte en actuele informatie. Daarnaast adviseer ik gemeenten bij beleids- of casusvraagstukken, schrijf ik opinies en annotaties, ben ik contactpersoon voor de gemeenten in de provincie Limburg en verzorg ik trainingen op het gebied van de Wmo. Ik vind het erg leuk om begrijpelijke en bruikbare teksten te schrijven en adviezen te geven over complexe vraagstukken.

mr. drs. Nicole Tielen

Mijn naam is Nicole Tielen en ik ben eindredacteur Jeugd.

Als eindredacteur ben ik verantwoordelijk voor de inhoud en doorontwikkeling van Grip op Jeugd.
Ik verzorg de eindredactie voor alle inhoudelijke teksten en bewaak de actualiteit. Op verzoek toets ik beleid van gemeenten of help bij het opstellen ervan. Ook schrijf ik artikelen en annotaties over actuele onderwerpen en verzorg ik trainingen. Ik vind het belangrijk om de klant op een toegankelijke manier van juridische informatie te voorzien en gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Het inschrijfgeld bedraagt € 899,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.