In deze training bieden wij u oplossingsgerichte gesprekstechnieken en leert u hoe deze toe te passen in de praktijk.
Er is veel aandacht voor (bewustwording van) de eigen rol en de houding van consulent of hulpverlener.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ204662

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Elske van Dalen
Bestemd voor
 • Jeugdconsulenten
 • Wmo-consulenten
 • Uitvoerend hulpverleners
 • Teamleiders/coördinatoren

Het onderzoeken van de eigen kracht van cliënten en de mogelijkheden om oplossingen binnen het eigen netwerk te vinden kan soms op weerstand stuiten bij uw cliënten.
Het kan lastig zijn om openingen te vinden om deze mogelijkheden te verkennen. 
Toch zorgen eigen oplossingen en hulpbronnen vaak voor efficiëntere en langdurigere oplossingen. Cliënten ontwikkelen hierdoor meer zelfregie en een minder afhankelijke rol t.o.v. de hulpverlening. 

Deze cursus belicht de inhoud van het oplossingsgericht werken en verbindt deze met de huidige, op participatie gerichte, visie op hulpverlening. Ook kijken we naar de rol van de burger als hulpvrager in de samenleving.

Er is veel aandacht voor het oefenen van de vaardigheden in rollenspellen en het bespreken van casuïstiek.
U leert o.a.:

 • Hoe u vragen stelt die tot oplossingen leiden 
 • Hoe u cliënten motiveert om hun netwerk te betrekken bij de hulpverlening 
 • Hoe u de bewustwording van de eigen mogelijkheden die er al zijn kunt stimuleren 
 • Hoe u voorkomt om in de hulpverlenende of probleemoplossende rol te schieten

Daarnaast wordt kort de geschiedenis en achtergrond van het oplossingsgericht werken behandeld.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ204662) en levert 6 PE punten op.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Ochtend:
 • Introductie: kennismaking met het oplossingsgericht werken
 • Achtergrond van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • De oplossingsgerichte benadering in het keukentafelgesprek en het onderzoek
 • Oplossingsgericht werken met jeugdigen en gezinssystemen
 • Verbinding naar de transformatie en participatiesamenleving
Middag:
 • Aanleren en oefenen van vaardigheden en technieken in rollenspelen
 • Herkennen van cliënt-rollen in de relatie tot de consulent
 • Omgaan met weerstand
 • Bewustwording van de eigen houding en gesprekstechnieken
 • Inspiratie en voorbeelden uit de praktijk
 • Ruimte voor vragen vanuit de eigen werksituatie
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

 • op oplossingsgerichte wijze het gesprek voeren met cliënten,
 • de aandacht richten op versterking van de krachten van de cliënt,
 • de aandacht richten op het versterken en inzetten van het eigen netwerk,
 • een positieve werkrelatie tot stand brangen met zijn cliënt,
 • van problemen oplossen naar het construeren van oplossingen,
 • de cliënt betrekken bij het formuleren van doelstellingen, met gebruik van reeds bestaande hulpbronnen,
 • heeft de deelnemer kennis van theorie en achtergrond van de oplossingsgerichte methode.

Elske van Dalen

Elske van Dalen is opgeleid als pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitvoering van de jeugdzorg en volwassenzorg.
Vanaf de transitie in 2015 werkt zij op het snijvlak van beleid en uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 bij gemeenten, als teamleider en kwaliteitsmedewerker. Zij houdt zich bezig met het vertalen van beleid naar praktijk, van wetgeving naar uitvoering (en vice versa) en alle vraagstukken en problemen die zij hierbij tegenkomt.
Elske heeft veel kennis van en affiniteit met het systemisch en oplossingsgericht werken. Elske past dit toe in de huidige vraagstukken in de samenleving.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.