Omgevingsrecht

Sturen op impact in het VTH-domein

Wanneer doet vergunningverlening, toezicht en handhaving het eigenlijk goed? Simpelweg als...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Bodembeschermingsrecht nu en in de nieuwe omgevingswet

Bodemsanering, het voorgestelde overgangsrecht en bodemverontreiniging onder de Omgevingswet

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Training over de wijzigingen in het geldend recht en in de...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Houding en gedrag onder de Omgevingswet

Het wetgevingstraject loopt op schema voor invoering van de Omgevingswet op...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Arbeidsmigranten

Tijdens deze 1-daagse training worden alle relevante werkvelden en (gemeentelijke) beleidsterreinen...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Geluid in het omgevingsrecht

Wij praten u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Van Omgevingsvisie naar werkelijkheid

U bent waarschijnlijk bezig met het opstellen van een omgevingsvisie of...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Alles over asbestsanering

Overheden als bevoegd gezag, als gebouweigenaar of verantwoordelijk voor onderhoud van...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Strategische handvatten voor de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is in volle gang. Veel gemeenten...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

De training geeft handvatten om in de eigen organisatie een goede...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Van aardgas los, maar hoe?

Het kabinet wil al in deze kabinetsperiode ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

De vergunningverlener als omgevingsregisseur

Een vergunningsverleningsproces start bij een initiatief of een droom en eindigt...

599,– pp. excl. BTW

Meer informatie

Organisatorische informatie

Anouk Franssen

Senior Projectassistent Opleidingen


Yvonne Vergoossen

Senior Projectassistent Opleidingen


Inhoudelijke informatie & Incompany

Liesbeth Bergsma

Manager opleidingen en marketing


Joyce Teurlincx

Product Manager Opleidingen Omgevingsrecht