Wtos passend en toereikend dus kindgebonden budget ook?
Opinie

Wtos passend en toereikend dus kindgebonden budget ook?

Wijs aanvraag bijzondere bijstand voor schoolkosten niet zonder meer af

Participatiewet

De Participatiewet neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Hiervoor is uitgebreide en actuele kennis nodig voor gemeenten en andere organisaties. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.
Antwoord op

Antwoord op bijstand

Opleiding

De bestuurlijke boete in de Participatiewet

Dossier Algemene Bijstand

Opleiding

Basiscursus Participatiewet

Participatiewet experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.

Schuldhulpverlening