Participatiewet

De Participatiewet neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Hiervoor is uitgebreide en actuele kennis nodig voor gemeenten en andere organisaties. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.
Antwoord op

Antwoord op bijstand

Opleiding

Participatiewet bezwaarpraktijk

Dossier Algemene Bijstand

Opleiding

Het sociaal domein in vogelvlucht

Participatiewet experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.

Schuldhulpverlening