Voor de uitvoering van de Participatiewet is het noodzakelijk om enige kennis te hebben van het vreemdelingenrecht en het recht op bijstand van een vreemdeling.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Frank Schulmer
Bestemd voor
 • Klantmanagers/Casemangers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Leden van de bezwaarschriftencommissies
De opleiding is nadrukkelijk bestemd voor gemeenteprofessionals.

Het komt vaak voor dat een niet-Nederlander (een zogenaamde ‘vreemdeling’) bijstand ontvangt of wil ontvangen. Er zijn veel situaties waarin een vreemdeling recht op bijstand heeft. Maar, er bestaan ook meerdere uitzonderingen. Dit maakt het vaststellen van het recht op bijstand van deze doelgroep lastig en het gaat helaas vaak fout.

Tijdens deze opleiding leert u gestructureerd wanneer een vreemdeling recht op bijstand heeft. Ook wordt veel aandacht besteed aan de problemen en vragen waar u bij de uitvoering tegenaan kunt lopen. Na deze opleiding bent u in principe in staat iedere situatie hierover op te lossen.

De volgenden onderwerpen behandelen wij:

 • in het kort het vreemdelingenrecht (met name het verschil tussen asiel en regulier)
 • recht op bijstand van gemeenschapsonderdanen
 • recht op bijstand van derdelanders
 • veel voorkomende situaties, problemen en vragen
 • de Chavez-situatie en daarbij behorende problematiek

Er is deze dag ook voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Je leert op een gestructureerde manier het vraagstuk aan te vliegen, waarbij precies wat je moet weten wordt behandeld en duidelijk wordt wat je niet precies hoeft te weten.

Incompany opleiding Vreemdelingen en bijstand | Robbers | Opleiding afgerond op 4-2-2019 | Beoordeling: 9

Het is een bijzonder interessante en boeiende cursus. Zelfs als je er niet dagelijks mee te maken heb. Ik ging er open in met weinig kennis van het onderwerp maar heb nu het idee dat ik, door het volgen van de juiste lijn, een aanvraag van een vreemdeling zou kunnen beoordelen.

Incompany opleiding Vreemdelingen en bijstand | Westerveld | Opleiding afgerond op 4-2-2019 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was de duidelijke en begrijpelijke uitleg het feit dat we veel vaker contact moeten zoeken met de IND...

Opleiding Vreemdelingen en bijstand | Mevr. M. Selten | Consulent werk en inkomen | Opleiding afgerond op 11-12-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

In deze cursus komt aan bod:
 • Kort de beschrijving van het vreemdelingenrecht
          - Het verschil tussen asiel en regulier
          - De vreemdelingenprocedure
 • Recht op bijstand gemeenschapsonderdanen
          - De verschillende gemeenschapsonderdanen
          - De voorwaarden en veelvoorkomende situaties
 • Recht op bijstand derdelanders
          - De voorwaarden
          - Veel voorkomende uitvoeringsproblemen en -vragen
 • Chavez-problematiek
 • Vraagstukken uit de praktijk
         - Specifieke situaties zoals het intrekken van een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht bij de intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht.

Tijdens deze dag zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over de Wet taaleis.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus bent op hoogte van:

 • het vreemdelingenrecht in het kort
 • recht op bijstand gemeenschapsonderdanen en derdelanders
 • veel voorkomende problemen en oplossingen daarvoor
 • specifieke situaties zoals het intrekken van een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht bij de intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
 • de chavez-problematiek

Frank Schulmer

Frank Schulmer is juridisch medewerker bij de Centrale Raad van Beroep. Hiervoor heeft hij gewerkt bij Schulinck, rechtbank Limburg en rechtbank Den Haag. Frank houdt zich met name bezig met de Participatiewet, Wmo en bezwaar- en beroepzaken.

Voorts publiceert hij regelmatig artikelen in de Gemeentestem en RSV. Frank is dol op zijn vak en erg enthousiast. Dit maakt hem tot een leuke docent. In zijn vrije tijd sport en reist Frank graag. Hij studeerde cum laude af aan Maastricht University in de master Nederlands Recht: specialisatie Staats- en bestuursrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.