Voorliggende voorzieningen zijn een bekend begrip binnen de Participatiewet.
Maar wat zijn nu de meest voorkomende voorliggende voorzieningen die je in de praktijk tegenkomt?

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Jan de Jong
Bestemd voor
 • Casemanagers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers Sociale Domein
 • Hoe herken je een voorliggende voorziening, maak je een juiste analyse en ga je (samen met de klant) een claim indienen, bijvoorbeeld bij het UWV?
 • Hoe werkt het stelsel van sociale zekerheid en wat is het verschil en tegelijkertijd de samenhang van al die verschillende regelingen?
 • En bovenal, hoe ga je dan te werk in je dagelijkse praktijk?

Wat leer je

Leer tijdens de cursus Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet om de meest voorkomende voorliggende voorzieningen te (her)kennen, casuïstiek te analyseren en een claim te onderbouwen naar bijvoorbeeld het UWV. Na deze dag ben je ook in staat om cliënten en hulpinstanties beter te bedienen als het gaat om vragen over sociale zekerheid. 

Wij bieden deze dag kennis, tips en trucs aan de hand van vele praktijkvoorbeelden om de klant terecht te laten komen in die regeling waarop hij recht heeft, en voor de gemeente besparingen te realiseren.

Alle deelnemers ontvangen het boekje De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid

Het deel over de Toeslagenwet, praktijkvoorbeelden met uitleg van de heer De Jong (via verduidelijking op papier) en de inbreng van de andere deelnemers was het meest leerzaam. Het cursusmateriaal geef ik een 8, omdat de printjes moeilijk te lezen zijn (kleine letters).

Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet | Dhr. N. Collins | Medewerker sociale zaken | Opleiding afgerond op 12-9-2019 | Beoordeling: 10

Erg leerzaam waren de besproken casussen en de inbreng van medecursisten.

Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet | Mevr. M. Schoone | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 13-12-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Geen opsomming van wet- en regelgeving, maar er resultaatgericht mee leren werken in de dagelijkse praktijk. Theorie en praktijk gaan hand in hand.

Tijdens de cursus komt aan bod:
 • Sociale Zekerheid in vogelvlucht
 • Flexibele arbeidscontracten
 • Werknemersverzekeringen
 • Overige van toepassing zijnde regelingen
 • Begrippen
 • Werkwijze in de dagelijkse praktijk
 • Veel praktijk casuistiek door de dag
Hoe werkt het stelsel van sociale zekerheid en wat is het verschil en tegelijkertijd de samenhang van al die verschillende regelingen?
En bovenal, hoe ga je dan te werk in je dagelijkse praktijk?
Leer om de meest voorkomende voorliggende voorzieningen te (her)kennen, casuïstiek te analyseren en een claim te onderbouwen naar bijvoorbeeld het UWV.
Maar na deze dag ben je ook in staat om cliënten en hulpinstanties beter te bedienen als het gaat om vragen over sociale zekerheid. U bent bijgepraat over flexibele arbeidscontracten en weet hoe om te gaan met ziekte en urenverlies.

Wij bieden deze dag kennis, tips en trucs aan de hand van vele praktijkvoorbeelden om de klant terecht te laten komen in die regeling waarop hij recht heeft, en voor de gemeente besparingen te realiseren.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

De deelnemer is na afloop van de training op de hoogte van:

 • de actualiteiten rondom de meest voorkomende voorliggende voorzieningen
 • en kan met tips, trucs en praktijkvoorbeelden direct aan de slag in de dagelijkse praktijk, zoals bij de claimbeoordeling, bestandsbeheer of uitkeringsadministratie

Jan de Jong

Jan de Jong is adviseur sociale zekerheid en is dagelijks bezig met de Participatiewet en sociale zekerheidswetgeving.
Jan vind het leuk om kennis te vertalen naar praktische vaardigheden. Want weten is nog niet altijd doen.
Binnen gemeenteland heeft hij een brede ervaring opgedaan van Sociale zaken tot aan Veiligheid.
Dit maakt dat Jan in staat is vanuit een integrale blik te kijken naar de materie.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief het boekje De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, handouts van de presentatie en catering. 

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.