Jeugdhulp op grond van de Jeugdwet kan zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) worden verstrekt.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Nicole Tielen
Bestemd voor

Uitvoerders en beleidsmedewerkers binnen het gemeentelijk sociaal domein. Dit kunnen zijn:

 • Consulenten / wijkteammedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Juristen bezwaar en beroep

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ204223) en levert 6 PE punten op.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van een pgb’s voor jeugdhulp. Landelijk gelden er bepaalde voorwaarden voor het verstrekken van een pgb. Bovendien kan de gemeente zelf ook regels hierover vaststellen. Tijdens de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij alle uitvoeringsregels rondom het verstrekken van een pgb, zowel als het gaat om de toegang als de handhaving. Daarbij komt ook het eigen gemeentelijk beleid aan bod.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Waar het persoonsgebonden budget voor is bedoeld;
 • Wat de keuzevrijheid van budgethouders inhoudt;
 • Hoe de procedures rondom toekenning / afwijzing pgb werken;
 • Welke voorwaarden u mag stellen aan toekenning pgb;
 • Welke kwaliteitseisen u mag stellen aan aanbieders die met pgb worden ingekocht;
 • Wat gronden zijn om een pgb te weigeren;
 • Op welke wijze u de hoogte van de pgb-tarieven moet bepalen;
 • Hoe om te gaan met inhuren van mensen uit sociaal netwerk met pgb;
 • Wanneer is sprake van fraude of oneigenlijk gebruik en welke herstel- en sanctiemogelijkheden zijn er dan?
Gedurende de dag zal het geleerde worden toegepast met behulp van casuïstiek.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de uitvoeringsregels rondom het pgb en specifiek ook de verhouding tussen het landelijke en uw eigen gemeentelijke beleid
 • Bent u in staat een aanvraag voor een pgb conform de regels toe te kennen of af te wijzen
 • Weet u hoe te handelen in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb

mr. drs. Nicole Tielen

Nicole Tielen is, na haar studie Recht en Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in 2008 gaan werken bij Schulinck. Zij begon als juridisch vakredacteur bij de Wmo. Nicole werkte aan veel inhoudelijke projecten rondom de Wet werk en bijstand, zoals de introductie (en afschaffing) van de huishoudinkomenstoets en de Fraudewet. Als eindredacteur van de Grip op Jeugd was zij verantwoordelijk voor de inhoud en doorontwikkeling. Sinds kort werkt Nicole Tielen als Juridisch specialist Sociaal Domein bij de gemeente Helmond.

Nicole verzorgt al jarenlang op een professionele wijze, zowel open als incompany Jeugd trainingen, bij Schulinck Opleidingen. Haar vakkennis en trainerskwaliteiten worden door de cursisten hoog gewaardeerd.

Naast haar werk is zij lid van twee bezwaarschriftencommissies, een mooie aanvulling op haar dagelijkse werkzaamheden. Zo blijft zij betrokken bij de ontwikkelingen in het brede gemeentelijk sociaal domein.

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).

Dit bedrag is incl. catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag (excl. btw).