Hoe kun je zicht krijgen op inzicht? Tijdens deze trainingsdag gaan wij in op het belang van goed bestandsbeheer, het eenduidige gebruik van het berichtenverkeer en een goed begrip van uw softwarepakket.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ204228

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Tarik Moudrous, Roel Korsmit
Bestemd voor
 • Coördinator / Teamleider wijkteams
 • Coördinator / Teamleider Jeugd & Gezin
 • (Strategische) beleidsmedewerkers
 • Hoofden financiën
 • Concerncontrollers

Overal in het land hebben gemeenten te maken met overschrijdingen van de budgetten Jeugdwet. Het voorspellen van budgetuitputting is voor velen een black box.

Want wat blijkt? Het is niet altijd duidelijk waar welke gegevens in het pakket wordt vastgelegd en hoe die gegevens worden opgebouwd. En zonder betrouwbare gegevens geen informatie en zonder betrouwbare historische informatie geen betrouwbare prognoses!

De training biedt handvatten hoe u inzicht kunt krijgen in uw eigen budgetten en zorgconsumptie. Het adagium is “meten is weten”. Maar je moet eerst weten wat je moet meten om te kunnen weten!

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ204228) en levert 6 PE punten op.

Ik ging er met een ander verwachtingspatroon naar toe. Ik dacht dat de cursus meer beleidsmatig zou worden ingestoken. Geen verkeerde cursus maar achteraf meer voor data analisten en wellicht managers van de uitvoering.

Opleiding Jeugdwet en het voorspelbaar maken van kosten | Mevr. M. Teeuw | Beleidsadviseur | Opleiding afgerond op 29-10-2019 | Beoordeling: 6
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de training komt aan bod:
 • de kracht van de cijfers / data-analyse
 • de randvoorwaarden die daarbij gelden
 • de relatie tussen “beleid – uitvoering – financiën”
 • voorbeelden uit de praktijk:
  • op orde brengen basisbestanden
  • inrichten van de zorgapplicatie, mede gericht op budgetbeheer
  • clustering van diensten / producten
  • vertalen van beleidsdoelen in concrete meetpunten in de zorgapplicatie
  • inzicht hoe voorspellingen tot stand komen, inclusief een confrontatie met de realiteit
 • de te stellen eisen aan de bedrijfsvoering voor de continuïteit
 • concrete tips voor uw eigen praktijk
 • overwegingen voor hoe het ook anders kan
Tijdens de training is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng, discussie en vragen. Voor het goed slagen van deze trainingsdag is het aan te raden samen deze opleiding te volgen met een professional uit het Jeugddomein en een professional van de financiële administratie.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze cursus heeft u:
 • handvatten hoe u inzicht kunt krijgen in uw eigen budgetten en zorgconsumptie
 • concrete tips voor uw eigen praktijk

Tarik Moudrous

Tarik Moudrous  is sinds 2015 werkzaam als consultant bij Adlasz BV. 
Ik heb ruime ervaring binnen de publieke sector op gebied van finance & control, rechtmatigheid, compliance, interne beheersing, AO/IC, monitoring, prognoses en scenario-planning. Daarnaast ben ik werkzaam als accountmanager bij Checkpoint-IC, een webbased tool voor interne- en kwaliteitscontroles. Mijn grootste drijfveer is gelegen in het vertalen van complexe vraagstukken naar passende oplossingen.

Sinds de drie decentralisaties houd ik mij al bezig met de verbetering en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Onderdelen hiervan zijn big data-analyses en het omzetten van data naar bruikbare sturings- en managementinformatie.

Als grondlegger van het Jeugdkompas heb ik een methode ontwikkelt om de verbinding tussen bedrijfsvoering sociaal domein en financiën te maken. Een onderdeel hiervan is de prognose van de budgetten die in de praktijk als zeer welkom wordt gezien.
Ruim 3 jaar geef ik interne en externe opleidingen met verschillende onderwerpen, met name de interne controle sociaal domein breed, waaronder jeugdzorg.
Ook stel ik voor interne en externe doeleinden verschillende handreikingen op.

Roel Korsmit

Roel Korsmit RA is partner van Adlasz B.V. Adlasz is een dienstverlener in het lokaal bestuur, met het accent op de sociale zekerheid. De docent heeft ruim 20 jaar ervaring als openbaar accountant (big four) bij gemeenten, sociale diensten, SW-bedrijven en zorginstellingen. De docent heeft ruime ervaring met adviezen op strategisch beleid, inrichtings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken, financiering en is goed op de hoogte van de drie decentralisaties aangaande financiën.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 899,- (exclusief btw). 
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.