Wat kan de data die beschikbaar is binnen het sociaal domein voor u betekenen?
Hoe zorgt u ervoor dat de data over de levering van voorzieningen, die in ruime mate beschikbaar is binnen het sociaal domein, niet werkloos op de plank blijft liggen? Hoe kan ik de data gebruiken in de contractgesprekken met de zorgleveranciers?

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Wilma Bos
Bestemd voor
 • Afdelingsmanagers
 • Teammanagers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers financiën en control
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Contract managers


Wij gaan ervan uit dat u al enige kennis heeft van het onderwerp datagestuurd werken. Deze opleiding is met name geschikt voor medewerkers die op zoek zijn naar handvatten om datagestuurd werken binnen hun organisatie of afdeling succesvol te implementeren en hoe zij vanuit hun rol als professional hier een concrete bijdrage aan kunnen leveren.

Deze opleiding is niet bedoeld voor dataspecialisten.

Opleiding Het gebruik van data in het Sociaal Domein

Welke informatie uit het berichtenverkeer kan u inzicht geven in de trends in het gebruik van de voorzieningen? En hoe vertaalt u dit naar datagestuurde interventies om (werk)processen te verbeteren, kosten te besparen of de kwaliteit te verhogen? Welke data kan ik gebruiken in de contractgesprekken met de zorgleveranciers. 

Kortom: hoe zorgt u ervoor dat deze data u gaat ondersteunen in uw werkzaamheden.

Datagestuurd werken zal een steeds grotere rol gaan spelen binnen gemeenten en specifiek binnen het sociaal domein. Daar waar budgetten onder druk staan ontstaat de behoefte om grip te krijgen op de kosten. Deze grip kan worden verkregen door (werk)processen te verbeteren en uniformeren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is data. U moet alleen wel weten hoe u dat moet aanpakken. Veel gemeenten worstelen met de vraag: hoe vertaal ik mijn behoefte aan grip naar mijn informatievoorziening? Het voeren van een gesprek met een informatieanalist blijkt vaak lastig. Het lijkt soms wel of u niet dezelfde taal spreekt.

De opleiding Het gebruik van data in het Sociaal Domein biedt u echter voldoende handvaten om dit gesprek wél aan te kunnen gaan. En zo data in te kunnen zetten in uw dagelijks werk.

 • U leert waarom datagestuurd werken belangrijk is, en wat het u in de praktijk oplevert.
 • U leert ook waarom datagestuurd werken soms lastig is, en welke rol privacy en processen hierin spelen.
 • Ten slotte gaat u naar huis met een praktische opdracht waarin u zelf, met behulp van data, een boodschap kunt presenteren aan het management.

Wij gaan ervan uit dat u al enige kennis heeft van het onderwerp datagestuurd werken. Deze opleiding is met name geschikt voor medewerkers die op zoek zijn naar handvatten om datagestuurd werken binnen hun organisatie of afdeling succesvol te implementeren en hoe zij vanuit hun rol als professional hier een concrete bijdrage aan kunnen leveren.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan het sociaal domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen over het sociaal domein.

Deze opleiding is aan te raden voordat je een dasboard gaat/laat ontwikkelen in het SD. Het geeft je de handvatten om het gestructureerd en gelaagd op te zetten/bouwen.

Incompany opleiding: Datagestuurd werken in het Sociaal Domein | R. Passage | Toezichthouder Sociaal Domein rechtmatigheid, Gemeente Zoetermeer | Opleiding afgerond op: 14-4-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Tijdens de opleiding Het gebruik van data in het Sociaal Domein leert u:

 • welke kansen data u biedt
 • welke informatie u uit het berichtenverkeer kunt halen en hoe u deze data kunt omzetten in bruikbare KPI’s.
 • hoe u de boodschap die de data spreekt op een overtuigende manier kunt presenteren binnen de gemeente.

Gedurende de training besteden we ook aandacht aan trends en ontwikkelingen en staan we stil bij wat wel en niet mag op het gebied van privacy.

We aan de slag met een fictieve gemeente die worstelt met de vraag hoe zij meer grip kan krijgen op zaken als kosten, volume en duur van voorzieningen. Aan de hand van deze centrale praktijkcase behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Strategie en Ontwikkeling: volwassenheidniveau ’s in datagestuurd werken
 • Welke mogelijke databronnen zijn er binnen een gemeente?
 • Gebruikmaken van het berichtenverkeer als bron voor stuurinformatie
 • Operationaliseren van de data met Informatievragen, KPI's en Meetwaarden
 • Storytelling met data  

Gedurende de training is er veel ruimte voor interactie en gaan we ook gezamenlijk aan de slag met o.a:

 • het in kaart brengen van de data-volwassenheid van een[NO1]  organisatie en
 • het bepalen van mogelijke vervolgstappen in de ontwikkeling naar een hoger volwassenheidsniveau,
 • het opstellen van informatievragen en
 • het formuleren van KPI’s.

Ondanks dat gebruik wordt gemaakt van een centrale praktijkcase is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng, discussie en vragen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde dag

Na het volgen van de opleiding Het gebruik van data in het Sociaal Domeinheeft u het volgende geleerd:

 • U weet waarom datagestuurd werken zo belangrijk is voor een gemeente en wat u kan opleveren
 • U weet welke data beschikbaar is binnen het sociaal domein en hoe en wanneer u het beste gebruik kunt maken van deze data
 • Welke (vervolg)stappen u als professional en met de organisatie als geheel kunt zetten meer data gestuurd te gaan werken
 • U kunt uw doelen vertalen naar een concrete informatiebehoefte waar dataspecialisten snel mee aan de slag kunnen

Wilma Bos

Ik ben Wilma Bos en ik ben werkzaam bij Adapt Analytics als Business Consultant. In m’n dagelijkse praktijk ondersteun ik gemeenten met het implementeren en uitvoeren van beleid rondom datagestuurd werken. Ik help met het formuleren van informatievragen, het uitwerken van de benodigde monitoring- en sturingsinformatie, de benodigde aanpassingen in werkprocessen en het visualiseren van informatie in een dashboardomgeving. Zo kan er goed gemonitord worden of de verwachte (beleids)effecten worden gerealiseerd of dat bijsturing nodig is. Mijn aandachtsgebieden zijn datakwaliteit en procesoptimalisatie. Immers, zonder een goede registratie geen goede data en informatie. Daarnaast geef ik workshops en trainingen om het datagestuurd werken als reguliere werkwijze op een afdeling of binnen een domein te adopteren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.