Tijdens deze tweedaagse opleiding staan wij stil op welke wijze u handhaving optimaal kan inzetten om tot een doelmatige invulling van de Participatiewet te komen.
Ook geven wij u handvaten hoe u een effectief fraudebeleid kan voeren, waardoor u veel kosten voor uw gemeente kan besparen.
Naast handhaven is preventief fraudebeleid van groot belang.

Niveau Verdieping
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Ray Geerling
Bestemd voor
 • Handhavers
 • Sociaal rechercheurs
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Consulenten

Het rechtmatig verstrekken van een uitkering is essentieel voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet.
Immers naleving en handhaving zorgen er voor dat de Participatiewet op de juiste wijze wordt uitgevoerd en in stand kan blijven.

Handhaven is niet alleen repressie uitoefenen, maar ook preventief handelen in combinatie met dienstverleningsvoorwaarden, de invulling van maatregelen en het communiceren tussen uitvoerders en burgers.

Onze docent Ray Geerling neemt u op een interactieve wijze mee en bespreekt alle (on)mogelijkheden bij het handhaven van de uitvoering van de Participatiewet.
Tijdens de tweedaagse opleiidng Handhaven en preventief fraudebeleid in de Participatiewet wordt door de docent ruime aandacht gegeven aan:

 • Dagelijkse uitvoeringspraktijk
 • Wijze van invulling van handhaven en fraudealertheid
 • Wettelijke kaders
 • Jurisprudentie

Een aanrader voor iedereen die werkt met de rechtmatigheid binnen de Participatiewet!

Opleiding: Handhaven en preventief fraudebeleid in de P-wet | Mevr. Louppen | Specialist uitkeringen, Senzer | Opleiding afgerond op: 7-4-2022 | Beoordeling: 10

Inhoudelijk zeer uitgebreid, met recente en relevantie jurisprudentie en praktijkvoorbeelden, gegeven door een begrip uit het sociaal domein.

Opleiding: Handhaven en preventief fraudebeleid in de P-wet | Dhr. den Hollander | Handhaver/Toezichthouder SD, Gem. De Ronde Venen| Opleiding afgerond op: 30-9-2021 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze tweedaagse training staan wij stil bij de volgende onderwerpen:
 • Wat wordt verstaan onder handhaven en preventief fraudebeleid
 • Op welke wijze dient in de Participatiewet invulling te worden gegeven aan het uitgangspunt van rechtmatigheid
 • Op welke wijze dient invulling te worden gegeven preventief fraudebeleid en het uitvoeren en handhaven
 • Welke onderwerpen in de Participatiewet zijn van belang voor het vaststellen van het recht(welke basis ligt hiervoor in de wet en regelgeving / gemeentelijke beleid en de jurisprudentie)
 • Wat is de rol van social media, de invulling van het rechtmatigheidsonderzoek en de inzet van huisbezoeken
 • Hoe kan fraude preventief worden voorkomen.
 • Welke casuïstiek doet zich voor bij handhaven en hoe dient hiermee te worden omgegaan.
 • Hoe verhoudt de invulling zich van handhaven met de taak en doelstelling van de Participatiewet.
 • Welke bevoegdheden heeft de handhaver /consulent bij het vaststellen van een rechtmatige uitkering.
 • De invulling van de tips en trucs bij de uitvoering van handhaving in de Participatiewet.
 • Specifieke onderwerpen bij de uitvoering van de Participatiewet:
         - Rechtmatig verblijf
         - Vaststellen van de woonstede
         - Invullen van de inlichtingenplicht
         - Bewijs en besluitvormingsproblematiek bij het vaststellen van het recht
         - Vormgeven van de aanvraag
         - De kring van rechthebbenden
         - Verificatie en validatie
 • De wijze van rapporteren bij het uitvoeren van de handhaving.
 • Onderwerpen die bij de handhaving en de preventief fraudebeleid bij de uitvoering van de Participatiewet aan de orde komen: 
         - Invulling van de boete 
         - Terugvordering
         - Maatregelenbeleid
         - Wet beslag op loon en uitkering
 • Maatregelen die genomen kunnen worden als er fraude wordt geconstateerd (boete enz).
 • Uitvoeringsvragen, jurisprudentie en casuïstiek m.b.t. handhaven van de Participatiewet.
 • De grenzen van handhaven en de AWB.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma ditr toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus kan de cursist:

 • Het invullen van een efficiënt en effectief handhavingsbeleid bij de uitvoering van de Participatiewet
 • Invulling geven aan de uitgangspunten en doelstellingen van fraude preventie bij de uitvoering van de Participatiewet

Ray Geerling

Ruim dertig jaar ben ik nu werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Mijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager bevonden zich in zowel de deelterreinen werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn: directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand, commercieel directeur bij een grote verzekeringsmaatschappij en strategisch adviseur/projectleider sociaal domein/samenwerking publieke organisaties. Tevens heb ik een groot aantal gemeenten, organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,-.