In deze ééndaagse training bieden wij u op hoofdlijnen een overzicht van de Wmo aan. Doel van deze dag is dat u de Wmo begrijpt.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Diederik Kooyman
Bestemd voor
 • Backoffice medewerkers
 • Medewerkers van de uitkeringenadministratie
 • Medewerkers van de financiële afdeling
 • Secretariaat
 • Management-assistenten
 • Jeugdprofessionals
 • ICT-medewerkers die werkzaam zijn met Wmo
 • Schulphulpverleners
 • Incassomedewerkers
Wilt u echt een introductie op de Wmo dan raden wij u de training Wmo: kennismaken met theorie en praktijk aan.

De training Wmo op hoofdlijnen voor niet Wmo professionals is bestemd voor medewerkers bij de gemeenten die zijdelings met de Wmo te maken hebben.

Heeft u vragen als:

 • Wat is de Wmo nu precies?
 • Wat is het doel van de Wmo?
 • Wat nu wel en niet onder de Wmo?
 • Wanneer valt een situatie onder de Wmo en wanneer onder de Jeugdwet?
 • Wat voor voorzieningen en verstrekkingsvormen zijn er?
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Wat valt onder de Wmo?
 • Welke soorten zorg kent de Wmo?
 • Eigen bijdrage?
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De cursus belicht: 
 • De basiskennis over de Wmo met o.a.:
  • Doelstelling
  • Doelgroep
  • Prestatievelden
  • Onderscheid algemene en maatwerkvoorzieningen
  • Compensatieplicht
 • Toegangsprocedure:
  • Melding en aanvraag
  • Wat moet in een beschikking
  • Wat moet worden vastgelegd in een dossier
  • Naar wie gaat de beschikking
 • Belangrijkste voorwaarden en weigeringsgronden (o.a. eigen kracht)
 • Regels rondom pgb
 • Bijdrage in de kosten
 • Bezwaar en (hoger) beroep
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus: 

 • heeft de deelnemer begrip van de Wmo op hoofdlijnen
 • weet de deelnemer waar de Wmo voor staat
 • kent de deelnemer de plaats van de Wmo binnen het gemeentelijk apparaat
 • kent de deelnemer de plaats van de Wmo in relatie tot de (sociale) wijkteams

Diederik Kooyman

Diederik Kooyman is uw docent. Sinds 2014 werkt hij bij de Gemeente Nijmegen als juridisch adviseur zorg. In deze functie adviseert hij over de juridische aspecten en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet (Jw).

Als docent wordt Diederik gewaardeerd om de link die hij weet te leggen tussen de theorie en de uitvoering in de praktijk. In zijn vrije tijd reist hij graag, onderneemt hij lange natuurwandelingen en luistert hij naar diverse soorten muziek.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek ‘De Kleine Gids Wmo 2015‘, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. 

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.