Wat kan de data die beschikbaar is binnen het sociaal domein voor u betekenen?
Hoe zorgt u ervoor dat de data over de levering van voorzieningen, die in ruime mate beschikbaar is binnen het sociaal domein, niet werkloos op de plank blijft liggen?

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Nik Oonk
Bestemd voor
 • Afdelingshoofden
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Contract managers

Wij gaan ervan uit dat u al enige ervaring heeft met het thema datagestuurd werken. Deze training is met name geschikt voor medewerkers die op zoek zijn naar handvatten om datagestuurd werken binnen hun organisatie of afdeling succesvol te implementeren en hoe zij vanuit hun rol als professional hier een concrete bijdrage aan kunnen leveren.

Deze training is niet bedoeld voor dataspecialisten.

Welke informatie uit het berichtenverkeer kan u inzicht geven in de trends in het gebruik van de voorzieningen? En hoe vertaalt u dit naar datagestuurde interventies om processen te verbeteren, kosten te besparen of de kwaliteit te verhogen?

Kortom: hoe zorgt u ervoor dat deze data u gaat ondersteunen in uw werkzaamheden

Opleiding Datagestuurd werken in het Sociaal Domein

Datagestuurd werken zal in de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen binnen gemeenten en specifiek binnen het sociaal domein. Daar waar budgetten onder druk staan ontstaat de behoefte om grip te krijgen op de kosten. Deze grip kan worden verkregen door processen te verbeteren en uniformeren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is data. U moet alleen wel weten hoe u dat moet aanpakken. Veel gemeenten worstelen met de vraag: hoe vertaal ik mijn behoefte aan grip naar mijn informatievoorziening? Het voeren van een gesprek met een informatieanalist blijkt vaak lastig. Het lijkt soms wel of u niet dezelfde taal spreekt.

De opleiding Datagestuurd werken in het Sociaal Domein biedt u echter voldoende handvaten om dit gesprek wél aan te kunnen gaan. En zo data in te kunnen zetten in uw dagelijks werk.

 • U leert waarom datagestuurd werken belangrijk is, en wat het u in de praktijk oplevert.
 • U leert ook waarom datagestuurd werken soms lastig is, en welke rol privacy en processen hierin spelen.
 • Ten slotte gaat u naar huis met een praktische opdracht waarin u zelf, met behulp van data, een boodschap kunt presenteren aan het management.

 

Deze opleiding is aan te raden voordat je een dasboard gaat/laat ontwikkelen in het SD. Het geeft je de handvatten om het gestructureerd en gelaagd op te zetten/bouwen.

Incompany opleiding: Datagestuurd werken in het Sociaal Domein | R. Passage | Toezichthouder Sociaal Domein rechtmatigheid, Gemeente Zoetermeer | Opleiding afgerond op: 14-4-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Tijdens de opleiding Datagestuurd werken in het Sociaal Domein leert u:
 • welke kansen data u biedt
 • welke informatie u uit het berichtenverkeer kunt halen en hoe u deze data kunt omzetten in bruikbare KPI’s.
 • hoe u de boodschap die de data spreekt op een overtuigende manier kunt presenteren binnen de gemeente.
Gedurende de training besteden we ook aandacht aan trends en ontwikkelingen en staan we stil bij wat wel en niet mag op het gebied van privacy.

We aan de slag met een fictieve gemeente die worstelt met de vraag hoe zij meer grip kan krijgen op zaken als kosten, volume en duur van voorzieningen. Aan de hand van deze centrale praktijkcase behandelen we de volgende onderwerpen:
 • Strategie en Ontwikkeling: volwassenheidniveau ’s in datagestuurd werken
 • Welke mogelijke databronnen zijn er binnen een gemeente?
 • Gebruikmaken van het berichtenverkeer als bron voor stuurinformatie
 • Operationaliseren van de data met Informatievragen, KPI's en Meetwaarden
 • Storytelling met data  
Gedurende de training is er veel ruimte voor interactie en gaan we ook gezamenlijk aan de slag met o.a:
 • het in kaart brengen van de data-volwassenheid van een[NO1]  organisatie en
 • het bepalen van mogelijke vervolgstappen in de ontwikkeling naar een hoger volwassenheidsniveau,
 • het opstellen van informatievragen en
 • het formuleren van KPI’s.
Ondanks dat gebruik wordt gemaakt van een centrale praktijkcase is er voldoende ruimte voor uw eigen inbreng, discussie en vragen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde dag

Na de training heeft u het volgende geleerd:

 • U weet waarom datagestuurd werken zo belangrijk is voor een gemeente en wat u kan opleveren
 • U weet welke data beschikbaar is binnen het sociaal domein en hoe en wanneer u het beste gebruik kunt maken van deze data
 • Welke (vervolg)stappen u als professional en met de organisatie als geheel kunt zetten meer data gestuurd te gaan werken
 • U kunt uw doelen vertalen naar een concrete informatiebehoefte waar dataspecialisten snel mee aan de slag kunnen
Nik Oonk

Nik Oonk

Nik Oonk is werkzaam als senior consultant  bij Adapt Analytics.

De afgelopen jaren heeft hij als business- en data analist gemeenten ondersteund in zowel het formuleren van de juiste vragen binnen het sociaal domein, als het vinden van de antwoorden in de data en het implementeren van een datagedreven manier van beleidsontwikkeling en uitvoering.

Daarnaast heeft hij ook ruime ervaring met het geven van trainingen op het gebied van datagedreven werken.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.