Veel personen die een beroep doen op de Participatiewet behoren tot een “specifieke doelgroep”. Denk bijvoorbeeld aan jongeren of vreemdelingen. Voor deze doelgroepen gelden in de PW specifieke regels. In deze training staan wij stil bij deze bijzondere doelgroepen en hun specifieke regels.

 

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Stef Tils
Bestemd voor
 • Consulenten inkomen en/of re-integratie
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers Bezwaar en Beroep

Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor de specifieke doelgroepen om een beroep op de Participatiewet te kunnen voorkomen. Wanneer er wel recht op bijstand bestaat is het van belang om de juiste regels te kennen die gelden voor de betreffende doelgroep.

Tijdens de opleiding Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet leert u in één dag de basis van de Participatiewet voor wat betreft de bijzondere doelgroepen.

Bijzondere doelgroepen:

 • Vreemdelingen
 • Jongeren
 • Studerenden
 • Gedetineerden
 • Dak- en thuislozen
 • Statushouders
 • Personen in een inrichting

Na deze cursus kunt u deze kennis toepassen in de dagelijkse praktijk en weet u wat eventuele valkuilen zijn. Ook krijgt u handige tips voor de uitvoering.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u goed geïnformeerd over de bijzondere doelgroepen in de Participatiewet
 • heeft u kennis van de wet en relevante jurisprudentie in dit kader
 • bent u in staat met de opgedane kennis en vaardigheden juridisch complexe maar ook praktische zaken op te lossen
 • bent u bekend met de meest voorkomende valkuilen

Stef Tils

Drs. Stef Tils is uw docent. Hij is een expert en praktijkman in het Sociaal Domein. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Zijn inzicht en kennis weet hij op een constructieve manier over te brengen, die ook nog eens beklijft.

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.