Veel personen die een beroep doen op de Participatiewet behoren tot een “specifieke doelgroep”. Denk bijvoorbeeld aan jongeren of vreemdelingen. Voor deze doelgroepen gelden in de PW specifieke regels. In deze training staan wij stil bij deze bijzondere doelgroepen en hun specifieke regels.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Stef Tils
Bestemd voor
 • Consulenten inkomen en/of re-integratie
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers Bezwaar en Beroep

Opleiding Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet

Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor de specifieke doelgroepen om een beroep op de Participatiewet te kunnen voorkomen. Wanneer er wel recht op bijstand bestaat is het van belang om de juiste regels te kennen die gelden voor de betreffende doelgroep.

Tijdens de opleiding Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet leert u in één dag de basis van de Participatiewet voor wat betreft de bijzondere doelgroepen en krijgt u kennis van de wet en relevante jurisprudentie in dit kader.

Bijzondere doelgroepen:

 • Vreemdelingen
 • Jongeren
 • Studerenden
 • Gedetineerden
 • Dak- en thuislozen
 • Statushouders
 • Personen in een inrichting

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende zaken aan bod:

 • De Vreemdelingenwet 2000
 • Recht op bijstand Derdelanders
 • Recht op bijstand Gemeenschapsonderdanen
 • Gehuwd zijn of samenwonen met een vreemdeling
 • Voorliggende voorzieningen
 • Recht op bijstand minderjarigen
 • Recht op bijstand studerenden
 • Recht op bijstand gedetineerde
 • Recht op bijstand personen in een inrichting

Gedurende het gehele programma wordt geïnventariseerd op welke onderdelen gemeentelijke beleidskeuzes mogelijk en/of noodzakelijk zijn.

Na deze cursus kunt u deze kennis toepassen in de dagelijkse praktijk en weet u wat eventuele valkuilen zijn. Ook krijgt u handige tips voor de uitvoering.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Participatiewet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Participatiewet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
9:30 uur Aanvang programma

Tijdens de cursus komen de volgende zaken aan bod:

Gemeentelijke beleidskeuzes:

 • Gedurende het gehele programma wordt geïnventariseerd op welke onderdelen gemeentelijke beleidskeuzes mogelijk en/of noodzakelijk zijn.

Vreemdelingen:

 • De Vreemdelingenwet 2000
 • Recht op bijstand Derdelanders
 • Recht op bijstand Gemeenschapsonderdanen
 • Gehuwd zijn of samenwonen met een vreemdeling
 • Voorliggende voorzieningen
 • (Leges)kosten verblijfsvergunningen en naturalisatie

Jongeren:

 • Recht op bijstand minderjarigen
 • Jongeren van 18 tot en met 20 jaar (in een inrichting)
 • Bijstand voor jongeren tussen 18 en 27 jaar
 • Landelijke ontwikkelingen zoektermijn jongeren

Studerenden:

 • Recht op bijstand studerenden
 • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000)
 • Niet rechthebbende partners
 • Studeren met behoud van uitkering
 • Bijzondere bijstand voor studiekosten

Gedetineerden:

 • Recht op bijstand gedetineerde
 • Vormen van detentie
 • Bijzondere bijstand tijdens detentie
 • Bijstand aan gezin van gedetineerde

Dak- en thuislozen:

 • Definitie en doelgroep
 • Ambtshalve briefadres
 • Onderzoek feitelijk verblijf in gemeente
 • Verlaging bijstand wegens ontbreken kosten

Statushouders:

 • De gemeentelijke taken voor statushouders strekt zich uit over verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Wet Inburgering. Alle gemeenten hebben hier nu mee te maken. Tijdens deze training staan wij stil bij deze bijzondere doelgroep en de gemeentelijke taken.

Personen in een inrichting:

 • Definitie inrichting
 • Recht op bijstand personen in een inrichting.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u goed geïnformeerd over de bijzondere doelgroepen in de Participatiewet
 • heeft u kennis van de wet en relevante jurisprudentie in dit kader
 • bent u in staat met de opgedane kennis en vaardigheden juridisch complexe maar ook praktische zaken op te lossen
 • bent u bekend met de meest voorkomende valkuilen

Stef Tils

Drs. Stef Tils is uw docent. Hij is een expert en praktijkman in het Sociaal Domein. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Zijn inzicht en kennis weet hij op een constructieve manier over te brengen, die ook nog eens beklijft.

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.