Omdat er steeds meer jongeren en vreemdelingen in de Participatiewet terechtkomen en voor deze maar ook voor andere bijzondere doelgroepen specifieke regels gelden is deze cursus een musthave voor de medewerker die hiermee belast is of gaat worden.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Ferry Aarts
Bestemd voor
 • Bijstandsconsulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers Bezwaar en Beroep

Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor de specifieke doelgroepen om een beroep op de Participatiewet te kunnen voorkomen. Wanneer er wel recht op bijstand bestaat is het van belang om de juiste regels te kennen in dit kader.

Tijdens de opleiding Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet leert u in één dag de basis van de Participatiewet voor wat betreft de bijzondere doelgroepen.

Bijzondere doelgroepen:

 • Vreemdelingen
 • Jongeren
 • Studerenden
 • Gedetineerden
 • Statushouders
 • Personen in een inrichting

Na deze cursus kunt u deze kennis toepassen in de dagelijkse praktijk en leert u wat de valkuilen zijn bij deze bijzondere doelgroepen. Ook krijgt u handige tips voor de uitvoering.

Hele goede fijne cursus! Trainer gaf voldoende aandacht aan casussen. Uitzonderingen weren aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Incompany opleiding Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet | mev. Tihouna | Opleiding afgerond op 14-1-2020 | Beoordeling: 9

Hele leuke leerzame training met veel ruimte voor vragen en casussen uit de praktijk. Dit maakt de training afwisselend en boeiend.

Opleiding Bijzondere doelgroepen in de participatiewet | Mevr. van het Hul | Jongerencoach | Opleiding afgerond op 26-6-2018 | Beoordeling: 9

Zeer tevreden. Zeer goede interactie/ met de cursisten zoals casus inbreng.

Opleiding Bijzondere doelgroepen in de Participatiewet | Mevr. Peerdeman | Adviseur arbeidsvoorziening | Opleiding afgerond op 26-6-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
9:30 uur Aanvang programma

Tijdens de cursus komen de volgende zaken aan bod:

Vreemdelingen:
 • Recht op bijstand vreemdelingen 
 • Het vreemdelingenrecht
 • Recht op bijstand derdelanders
 • Gemeenschapsonderdanen
 • Samenwonen met een vreemdeling
 • Voorliggende voorzieningen
 • (Leges)kosten verblijfsvergunningen en naturalisatie
Jongeren:
 • Recht op bijstand minderjarigen
 • Bijstand voor jongeren tussen 18 en 27 jaar
 • Jongeren van 18 tot en met 20 jaar in een inrichting
Studerenden:
 • Recht op bijstand studerenden
 • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Wet studiefinanciering 2000
 • Studeren met behoud van bijstand
 • Meldingsplicht studie
 • Afbreken studie
 • Bijzondere bijstand voor studiekosten
Gedetineerden:
 • Recht op bijstand aan gedetineerde
 • Vormen van detentie
 • Belanghebbende onttrekt zich aan detentie
 • Aanhouden woning tijdens detentie
 • Bijstand aan gezin gedetineerde
Statushouders:
 • Hoe de gemeente om moet gaan met statushouders strekt zich uit over verschillende gebieden. Een statushouder is een vreemdeling met een verblijfsvergunning.Veel gemeenten krijgen hier nu mee te maken. Tijdens deze training staan wij stil bij deze bijzondere doelgroep.
Personen in een inrichting:
 • Hoe de gemeenteprofessional om moet gaan met personen in een inrichting in het kader van de participatiewet.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u goed geïnformeerd over de bijzondere doelgroepen in de Participatiewet
 • heeft u inhoudelijke kennis van de wettekst en relevante jurisprudentie in dit kader
 • bent u in staat met de opgedane kennis en vaardigheden juridisch complexe maar ook praktische zaken op te lossen
 • bent u bekend met de meest voorkomende valkuilen

Ferry Aarts

Al meer dan twintig jaar ben ik werkzaam binnen het sociale domein. Eerst een drietal jaren als klantmanager werk en inkomen en daarna, nu alweer bijna 18 jaar, als kwaliteitsmedewerker en medewerker bezwaar en beroep. Het brede vakgebied van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving blijft me interesseren en ik vond het dan ook een voorrecht om zo’n negen jaar geleden de kans te krijgen om ook als docent aan de slag te gaan.

Vanuit mijn passie voor kennisoverdracht en kwaliteitsbewustzijn breng ik cursisten graag de basics van het vak bij. Ik maak veel gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk om de soms taaie stof te verduidelijken en daag cursisten graag uit door hen, met vragen en/of discussie, zelf na te laten denken over de wet- en regelgeving en hoe, aan de hand daarvan, iemands individuele situatie te beoordelen.

Ik ben nog altijd blij dat ik als docent cursisten mag laten proeven van het vak. Een geslaagde cursusdag is voor mij een dag die gezellig was en waarop cursisten me teruggeven dat ze tot nieuwe of andere inzichten over het vak zijn gekomen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.