In twee dagen leert u de basis van het Bbz zodat u deze regeling kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. U krijgt handige tips voor de uitvoering en na afloop ontvangt u een rekentool.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Willem Donders
Bestemd voor
 • Klantmanagers / bijstandsconsulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers / beslissers
 • Medewerkers Bezwaar en Beroep

Steeds meer mensen gaan als zelfstandige aan de slag om op die manier uit de bijstand te komen.
Helaas zijn er ook zelfstandigen die het niet redden zonder hulp van de gemeente, zeker tijdens de corona-crisis. De gemeente krijgt daardoor steeds vaker te maken met verzoeken om bijstand aan zelfstandigen.

Na het volgen van de cursus Bbz in de praktijk kan de deelnemer het Bbz juist en doelmatig toepassen in de dagelijkse praktijk:

 • een Bbz aanvraag beoordelen
 • berekeningen maken van voorlopige uitkeringen, bijstand om niet en rentekwijtschelding
 • debiteurenonderzoeken uitvoeren
 • inningsmaatregelen treffen

Zelfstandigen vormen een aparte doelgroep binnen het klantenbestand van de gemeente. Er is specifieke kennis nodig om het Bbz, de regeling die voor deze doelgroep dient, uit te voeren. Deze cursus is een ‘must’ voor de medewerker die hiermee is /wordt belast.

En na afloop ontvangt u een rekentool om alle berekeningen voor het Bbz te kunnen maken.

Prima cursus voor zowel de beginnende als de gevorderde Bbz consulent. De praktijkvoorbeelden van de docent maakten de zaken soms een stuk duidelijker.

Opleiding: Bbz in de praktijk| Dhr. Tepe | Medewerker debiteurenbeheer, Haltewerk| Opleiding afgerond op: 2 en 16 december 2021 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Aanvang programma

Uiteraard komen alle begrippen aan de orde. Verder is het programma is gebaseerd op de logische stappen die bij de behandelingen van aanvragen en het uitvoeren van her- en debiteurenonderzoeken worden gezet:
 • Begrippen
 • Doelgroep
 • Bijstand levensonderhoud
 • Bijstand voor bedrijfskapitaal
 • Groepen zelfstandigen
 • Bedrijfsvormen
 • Aanvraag
 • Rekenen
 • Debiteuren
 • Verplichtingen
 • Terugvordering

Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de cursus:

 • Heeft u praktische kennis van wet- en regelgeving
 • Kent u de mogelijkheden en grenzen van het Bbz
 • Bent u bekend met recente jurisprudentie
 • Heeft een inzicht in diverse type zelfstandigen en bedrijfsvormen
 • Bent u bekend met de stappen binnen het proces aanvraag en her- en debiteurenonderzoek Bbz 

Willem Donders

Willem Donders zit 30 jaar in het vak; 10 jaar als zelfstandige. Sinds 1996 is hij actief als docent/trainer.
Hij is als geen ander in staat de juridische theorie te vertalen naar bruikbare handreikingen en instructies voor de dagelijkse praktijk.

De heer Donders heeft zeer ruime ervaring bij gemeenten in het hele land als IC-er (gemeentebreed), kwaliteitsmedewerker, projectleider en adviseur. Participatiewet en alles wat daar bij hoort trekt hem enorm aan.

Het inschrijfgeld bedraagt € 1.080,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- per dag.