Alle belangrijke Awb onderwerpen waarvan een medewerker Participatiewet kennis moet hebben.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Maartje Smeets
Bestemd voor
 • consulenten Participatiewet
 • kwaliteitsmedewerkers Participatiewet
 • medewerkers bezwaar en beroep Participatiewet

Opleiding Awb voor medewerkers Participatiewet

Een medewerker Participatiewet komt in de praktijk veel in aanraking met de Awb.

Deze opleiding behandelt de belangrijkste onderwerpen uit de Awb, zoals o.a. aanvraag, belanghebbende, rechtsgevolg en beschikking.

Ook wordt uitleg gegeven over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  Zoals bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel (veel actuele ontwikkelingen).
De opleiding gaat in op het belang van de Awb bij de uitvoering van de Participatiewet

Tijdens deze dag leer je:

 • De belangrijkste bepalingen uit de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Waaronder het evenredigheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
 • Toegespitst op de Participatiewet aan de hand van theorie en interessante casussen uit de praktijk.

Deze dag begint met de basis en in de casussen zal wat meer verdiepend op de stof worden ingegaan.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Participatiewet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Participatiewet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Medewerkers Participatiewet weten alles van deze wet, maar zijn in de regel geen experts in het bestuursrecht.
Kennis van de belangrijkste begrippen is wel van belang voor een goede uitvoering van de Participatiewet

De onderstaande onderwerpen komen o.a. aan de orde:
 • Bestuursorgaan
 • Belanghebbende
 • Aanvraag
 • Besluit
 • Rechtsgevolg
 • Inhoud besluit en Algemene beginselen behoorlijk bestuur
 • Beslistermijn
 • Gevolgen niet tijdig beslissen
 • Bekendmaking besluit
 • Verkeer langs elektronische weg
 • Bezwaar en beroep

Deze opleiding heeft tot doel:
 • Kennis(vergroting) van de Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Dat de opgedane kennis direct kan worden toegepast in de praktijk.
 • Dat een aanvraag goed en zorgvuldig wordt behandeld
 • Dat besluiten juridisch juist zijn
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. U kunt cases tot 10 werkdagen voor de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Als het programma dit toelaat, komen de cases aan de orde tijdens de dag.

Rond 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na deze dag heeft de deelnemer kennis van:

 • de belangrijkste bepalingen uit de Awb en de algemene beginselen behoorlijk bestuur
 • de belangrijkste begrippen zoals o.a. bestuursorgaan, belanghebbende, aanvraag, besluit en rechtsgevolg
 • wat er in een besluit moet staan en hoe het bekend moet worden gemaakt
 • de beslistermijn, mogelijkheden tot verlenging en de gevolgen van niet tijdig beslissen
 • de mogelijkheden van rechtsbescherming, bezwaar en beroep

mr. Maartje Smeets

Mijn naam is Maartje Smeets. Als juridisch vakredacteur ben ik samen met mijn collega’s binnen Schulinck verantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van Schulinck Participatiewet.

Daartoe verzamel en verwerk ik relevante wetgeving, rechtspraak en nieuws. Het blijft een mooie uitdaging om wet- en regelgeving en belangrijke uitspraken in onze online kennisbank Schulinck Participatiewet toegankelijk te maken voor onze klanten.

Verder adviseer ik onze klanten via onze juridische helpdesk. Jarenlang ben ik als advocaat werkzaam geweest in het sociale zekerheidsrecht. Het bieden van kwalitatief goede dienstverlening is voor mij erg belangrijk. Van belang bij het geven van een goed advies is het toetsen van de rechtmatigheid van besluiten en beleid op grond van de Participatiewet, maar ook dat onze klanten een praktische oplossing wordt geboden. Graag behartig ik de belangen van onze klanten, ook in bezwaar- en beroepszaken. Daarnaast schrijf ik annotaties en opiniestukken over actuele onderwerpen.

Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden. Ik hou van sporten, koken, lekker eten en geniet graag van de natuur, mooie muziek, lezen en vakanties.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.