In deze opleiding leert u het dagelijks werk te verbinden aan de omgevingsvisie. U krijgt handvatten om de visie zichtbaar te maken in uw dagelijkse rol in ruimtelijke ontwikkelingen, maar u leert ook om de samenleving erbij te betrekken..

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Pieter Guis
Bestemd voor
 • Managers Ruimtelijk Beleid/RO/VTH/Omgevingsdienst
 • Programmamanagers Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Projectleiders omgevingsvisie
 • Strategisch beleidsadviseurs
 • Business controllers in het ruimtelijk domein

Waarschijnlijk bent u bezig met het opstellen van een omgevingsvisie of u hebt er al één. Als de visie er ligt heeft de samenleving gesproken, hebben experts hun inbreng gehad en zijn er stevige keuzes gemaakt. Heel goed! En dan gaat het er op aankomen:

 • Hoe zorgt u dat de fysieke leefomgeving zich ook daadwerkelijk ontwikkelt in lijn met de visie?
 • Hoe maakt u de visie zichtbaar in uw dagelijkse rol in ruimtelijke ontwikkelingen?
 • Hoe houdt u de samenleving betrokken als de inkt van de omgevingsvisie al lang droog is?

We geven u concrete handvatten, gebruikmakend van het gedachtegoed van ‘Rijker Verantwoorden’. Deze filosofie en aanpak wordt steeds meer toegepast binnen de publieke sector om in lijn met een terugkeer naar ‘de bedoeling’ de leefwereld en wat daar werkelijk tot stand komt centraal te zetten.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
 • Visie op verandering en het realiseren van maatschappelijke opgaven
 • Maatschappelijke opgaven in de Omgevingsvisie
 • Rijker Verantwoorden (ontstaan, basis van het gedachtegoed)
 • Hoe Rijker Verantwoorden kan helpen bij het waarmaken van de Omgevingsvisie
 • Vaststellen gemeenschappelijk onderwerp middag / Introductie casus
Middag
Op basis van het gemeenschappelijke onderwerp/de casus:
 • Het verantwoordingsbeeld: vertaling van de opgave(n) naar sturing
          - op realisatie
          - op leren en experimenteren
          - op beïnvloeden en mobiliseren
          - op legitimering van inzet en resultaat

 • Laten zien hoe het werkelijk gaat – voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering
         - de verantwoordingsmix
         - welke vormen worden nu ingezet? Voor welke stakeholder(s)? Met welk doel?
         - welke vorm en stakeholder zijn onderbelicht?
         - welke andere vormen van verantwoording zouden ingezet kunnen worden?
           Met welk doel (leren, realiseren, mobiliseren)?

 • Huiswerk: voor eigen (deel van) Omgevingsvisie de huidige verantwoordingsmiddelen in beeld brengen met behulp van de Verantwoordingsmix.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na de training kunnen deelnemers in de eigen organisatie het voortouw nemen om het dagelijks werk te verbinden aan visie voor de leefomgeving. Deelnemers zijn in staat om:

 • doelen uit de Omgevingsvisie concreet te vertalen naar (verander)opgaven waar de eigen organisatie of afdeling invloed op heeft en aan bijdraagt
 • een sturend, samenhangend overzicht te maken dat richting geeft aan het waarmaken van de omgevingsvisie in de praktijk van alle dag
 • richting te geven aan het continue leerproces dat plaatsvindt in de dagelijkse praktijk om de omgevingsvisie daarmee steeds tastbaarder en steeds meer sturend te laten worden in de uitvoering
 • zodanig te laten zien hoe de omgevingsvisie de dagelijkse praktijk inspireert, dat betrokken partijen getriggerd worden om aan te haken en bij te dragen (actiegroepen, professionele partijen, omwonenden, etc.)
 • een passende mix van cijfers, letters, beeld en dialoog te bepalen waarmee geloofwaardig kan worden ‘verteld’ hoe het gaat

Van deelnemers wordt verondersteld dat zij bekend zijn met de opzet en het doel van de omgevingsvisie en met de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

Pieter Guis 300x300

Pieter Guis

Pieter is Senior Consultant bij RONT Management Consultant en jarenlang als (interim) manager
werkzaam geweest binnen het ruimtelijk domein en heeft zich volop bezig gehouden met de voorbereiding van teams van gemeenteambtenaren op de komst van de Omgevingswet. Als adviseur en trainer begeleidt hij organisaties in het verbinden van strategie, visie en uitvoering. Door vandaag een stap te zetten in de goede richting. En door niet terug te schrikken als het even tegen zit, maar daarvan te leren, bij te sturen en door te zetten.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.