Deze training geeft handvatten om in de eigen organisatie een goede dialoog te voeren over politieke sensitiviteit in het ruimtelijk domein, zodat samenwerking, flexibiliteit en vertrouwen en rechtszekerheid in het lokaal bestuur hand in hand gaan.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Jan Schellevis, Dick Spel
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd
 • Teamleider 
 • Beleidsmedewerker

De training gaat in op de uitdagingen van vandaag en morgen in de moderne leefomgeving:

 • Hoe ziet de politieke arena er nu en straks uit?
 • Hoe gaan we om met andere verhoudingen tussen politiek en bestuur?
 • Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Wat betekenen minder regels maar meer lokale verantwoordelijkheid en afwegingsruimte voor politiek, bestuur, organisatie?
 • Betrokkenheid van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties en draagvlak voor plannen zijn belangrijke elementen. De nieuwe Omgevingswet en het gedachtegoed achter deze wet speelt dan ook een belangrijke rol. Hoe belangrijk is participatie en hoe geven we die vorm? 
 • Hoe zorgen we voor een cultuuromslag en hoe gaan we praktisch om met afwegingen op basis van doelen en minder op basis van regels? 

U herkent na deze training eerder en sneller de belangen en gevoeligheden en u kunt beter richting geven aan de processen en het maken van afwegingen. Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij:

 • Het omgaan met de nieuwe uitdagingen die het gevolg zijn van gedeelde verantwoordelijkheid, grotere flexibiliteit en meer afwegingsruimte.
 • Wat betekent maatwerk en meer snelheid door de Omgevingswet voor bestuur en organisatie? 
 • Het organiseren van betrokkenheid en vertrouwen in een nieuwe politiek bestuurlijke context.

Ik vond de gevolgde opleiding een verademing omdat er vragen met praktijkvoorbeelden werden beantwoord. Daarnaast was de opleiding heel interactief. Dus het was helemaal niet saai. Ik had graag nog wat langer willen zitten, zo boeiend vond ik het dus. Een dikke pluim, wat mij betreft dus.

Opleiding Politiek bestuurlijke Sensitiviteit | Angeni Atwaroe | Jurist | Opleiding afgerond op 20-6-2019 | Beoordeling: 8

De cursus 'Politieke bestuurlijke sensitiviteit' is een cursus vol herkenbare situaties voor de gemeentelijke medewerker. De handvatten die de cursus biedt om politiek gevoelige onderwerpen te herkennen, hiermee om te gaan en hoe hierover te adviseren is een aanrader en zal het werk alleen maar vergemakkelijken. Ik had hem graag al jaren eerder gevolgd.

Opleiding Politiek bestuurlijke Sensitiviteit | Juridisch adviseur omgevingsrecht Yacht | Opleiding afgerond op 20-6-2019
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
In de ochtend is de vraag aan de orde wat politiek bestuurlijke sensitiviteit inhoudt en wordt met cases de context tussen beleid, bestuur en organisatie geschetst.
 • Wat is politiek bestuurlijke sensitiviteit?
 • Wanneer is een onderwerp gevoelig?
 • Welke belangen spelen een rol in politieke discussies en besluitvorming
 • Afstand en betrokkenheid van de politicus
 • De arena’s van de bestuurder
 • De regierol van de beleidsadviseur
 • Integriteit
Middag
In de middag komen het krachtenveld, de stakeholders en bestuursstijlen aan bod. Aan het eind van de dag vatten de cursisten samen waarmee zij concreet ‘aan de slag’ gaan.
 • Inzetten op vertrouwen van het maatschappelijke krachtenveld
 • Valkuilen en uitdagingen voor de bestuurder
 • Omgaan met bestuursstijlen
 • Wat neem je mee terug naar jouw organisatie?
De bestuurservaring van de docenten zorgt voor een perfecte aansluiting op de praktijk. Twee politiek ervaren docenten garanderen een actieve, adequate en intensieve trainingsdag. De nadruk ligt op het toe kunnen passen van de kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van de training:
 • heeft u inzicht wat politiek bestuurlijke sensitiviteit is
 • heeft u inzicht in welke onderwerpen in het ruimtelijke domein gevoelig zijn of worden
 • kunt u de uitdagingen van de bestuurder karakteriseren
 • kunt u de rollen, posities en belangen van stakeholders benoemen

Jan Schellevis

Jan Schellevis is gemeentesecretaris. Hij heeft ervaringen opgedaan bij meerdere gemeenten. Vermeldingswaardig is dat enkele van deze gemeenten zijn gefuseerd in de tijd dat hij daar werkte. Verder is hij ruim 14 jaar raadslid geweest waarvan bijna 3 jaar in de rol van wethouder.
Hij is zelfstandig adviseur voor situaties waar in het wenselijk is om de samenwerking tussen leden van raad/college en ambtelijke beleidsmakers te ontwikkelen. Door zijn ruime ervaring is het voor hem zeer goed mogelijk te adviseren over de wijze waarop professionele, ambtelijke advisering kan worden “vertaald” naar het bestuurlijke/politieke besluitvormingsproces.

Dick Spel

Dick Spel is voormalig wethouder en oprichter/eigenaar van Opus Ludens. Hij ontwikkelt en geeft cursussen en trainingen gericht op de invoering van de Omgevingswet, beleidsontwikkeling, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en cultuur- en verandervraagstukken. Met een lokale en regionale bestuurlijke achtergrond en ruime ervaring als beleidsadviseur is hij een expert als het gaat om de ontwikkeling van het samenspel tussen bestuur, organisatie en samenleving. Dick is samen met mr. Trees van der Schoot auteur van het boek ‘De Gemeenteraad en de Omgevingswet’.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.