Hoe maakt u ethiek onderdeel van de businesscase voor digitale innovatie? Tijdens deze ééndaagse opleiding krijgt u antwoord op deze en andere vragen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Marius van Rijswijk
Bestemd voor
 • Bestuurders
 • Compliance officers
 • Privacy Officers en FG’s
 • Data analisten
 • Projectmanagers
 • Beleidsmakers
 • Legal counsels

 

De discussie over ‘ethiek’ belemmert nogal eens innovatie en de toepassing van nieuwe technologieën en het gebruik van Big Data. Echter kunnen deze discussies over ethiek juist een positieve bijdrage leveren. Maar dan moet ‘ethiek’ wel grijpbaar worden gemaakt. Hoe maakt u ethiek onderdeel van de businesscase voor digitale innovatie?

 ‘Kan het?’ en ‘mag het?’ zijn bekende vragen. Steeds relevanter wordt echter ook de vraag ‘willen we het?’.

 • Hoe krijgt u grip op iets abstracts als ethiek?
 • Hoe voert u een gestructureerde discussie over ethiek?
 • Hoe kwantificeert u het resultaat van de ethische discussie om te kunnen besluiten?
 • Wat is de rol van ‘ethiek’ bij toepassing digitale technologie (data, algoritmes, artificial intelligence, …)?

Er zijn nog weinig (tot geen) bewezen methodieken of aanpakken om innovaties, het ontwikkelen van nieuwe technologieën en/of het werken met Big Data gestructureerd te toetsen aan de ethische maatstaven. Deze opleiding biedt hiervoor de kaders en een zeer praktische aanpak om hiermee aan de slag te gaan. Het biedt organisaties een unieke manier om reputatierisico’s te minimaliseren en invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordingsplicht.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

 • Waarom wordt ethiek steeds belangrijker?
  • Theorie over ethiek
 • Krijgt u grip op ethische afwegingen?
  • Wetenschappelijke methode - De Ethische Data Assistent (Universiteit Utrecht)
  • Morele besluitvormingsproces
 • Stuurt u de Ethische discussies
  • Cases (bv. data, algoritmes, artificial intelligence)
 • Praktijk
  • Mini workshop 'De Ethische Data Assistent'
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de opleiding: 

 • weet u wat de ethische problemen in uw dagelijkse datapraktijken zijn
 • weet u praktische zaken constructief op te lossen met behulp van ethische theorie of kunt u ethische theorieën toepasbaar maken voor het oplossen van praktische vraagstukken
 • kunt u de maatschappelijke relevantie van data-ethiek uitleggen
 • kunt u zorgen dat innovaties voldoen aan de eisen die de General Data Protection Regulation hieraan stelt
 • kunt u gestructureerd discussies voeren over ‘ethiek’ bij innovaties en digitale technologieën
 • bent u in staat om ‘ethische discussies’ te vertalen naar meetbare criteria en te objectiveren
 • kunt u sturen op ‘ethische overtuigingen’ van stakeholders (en wie zijn je stakeholders?)

Marius van Rijswijk

Marius van Rijswijk is senior consultant privacy bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij is expert op het gebied van privacy, integriteit en compliance. Hij adviseert organisaties bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyvraagstukken. Maar ook op het gebied van integriteit heeft Marius veel ervaring. In zijn ‘Handboek integriteit en compliance’ schetst Marius een model waarmee zowel wet- en regelgeving als de integriteitscultuur van de organisatie in kaart kan worden gebracht. Marius brengt zijn inhoudelijke kennis en ervaring samen om organisaties écht concreet verder te helpen bij het ethisch verantwoord gebruik van data.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.